Onderzoek CBS in 2018: helft Nederlandse werknemers volgt cursussen

Meer dan de helft van de Nederlandse werknemers volgt regelmatig een cursus om zijn of haar kennis op niveau te houden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte hier maandag 5 maart 2018 gegevens over bekend. Uit het onderzoek komt naar voren dat van de Nederlandse werkenden volgt 54 procent cursussen volgt of heeft gevolgd. Nederland doet het op dit gebied bijzonder goed in Europa. Alleen in Zwitserland worden meer cursussen gevolgd door werknemers. In de overige Europese landen worden minder cursussen gevolg. In die landen ligt het aantal werknemers dat cursussen volgt lager dan vijftig procent aldus het CBS.

Volgens het CBS zijn het vooral de hoogopgeleide werknemers die regelmatig een cursus volgen om hun kennis op niveau te houden. In totaal zouden hoogopgeleide werknemers ruim twee keer zo vaak een aanvullende cursus volgen als laagopgeleiden. Ongeveer twee derde van de werknemers met een hogere opleiding volgt regelmatig een cursus op opleiding. Ongeveer dertig procent van de laagopgeleide werknemers zou echter een opleiding of cursus volgen. Verder valt het op dat over het algemeen vrouwen iets vaker een cursus volgen dan mannen. Er zijn niet of nauwelijks verschillen tussen de leeftijden. Wel volgen werknemers tot 45 jaar wat vaker een opleiding dan werknemers die ouder zijn dan 45 jaar.