Aantal werknemers dat opleiding volgt blijft stabiel in 2016

De Nederlandse overheid wil dat meer werknemers een opleiding gaan volgen. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) kwam echter naar voren dat het aantal werknemers dat daadwerkelijk een opleiding volgt in Nederland nauwelijks verandert.

Goede scholing belangrijk
De overheid vindt het belangrijk dat werknemers zich blijven ontwikkelen en opleidingen blijven volgen gedurende hun loopbaan. Door deze voortdurende ontwikkeling wordt de inzetbaarheid van werknemers op de arbeidsmarkt vergroot. Goed geschoolde werknemers kunnen sneller een nieuwe baan bemachtigen op de arbeidsmarkt, aldus de redenering van de overheid. Scholing kan er voor zorgen dat de werkloosheid wordt beperkt.

Het terugdringen van de werkloosheid is een belangrijk speerpunt voor de meeste kabinetten geweest in Nederland. Als opleidingen daarvoor een probaat middel zijn moeten zoveel mogelijk werknemers in Nederland een opleiding volgen. Dit gebeurd in de praktijk echter nauwelijks. Aan het einde van 2014 is onderzoek gedaan naar het aantal werknemers dat in Nederland een opleiding volgt. Hieruit kwam naar voren dat op dat moment ongeveer veertig procent van de Nederlandse werknemers een opleiding, cursus of een andere vorm van scholing deed.

Flexwerkers
Het valt op dat met name flexwerkers weinig scholing krijgen. Ook oudere werknemers en laaggeschoolde krachten krijgen nauwelijks opleiding op hun werk. SCP-onderzoekster Patricia van Echtelt geeft aan dat dit heel jammer is omdat deze groepen scholing het hardste nodig hebben. Volgens haar hebben werkgevers op een flexibele arbeidsmarkt minder prikkels om investeringen te doen in de scholing van werknemers. Bedrijven zijn bang dat deze investeringen voor niets zijn geweest als de werknemers de organisatie om wat voor reden dan ook moeten verlaten.

Reactie van Technisch Werken
Het woord kenniseconomie hoor je de afgelopen jaren veel minder in het nieuws dan in het verleden. Toch blijkt kennis wel een zeer belangrijke voorwaarde te zijn voor het verstevigen van de concurrentiepositie van bedrijven. Een gebrek aan kennis is ongunstig voor bedrijven maar ook ongunstig voor personeel. De arbeidsmarkt is ook een soort markt.

Hier komt ook vraag en aanbod samen. Daarom is het belangrijk om je meerwaarde op deze markt te vergroten. Sommige werknemers volgen zelf opleidingen op eigen kosten om hun meerwaarde te vergroten. Werkgevers blijken toch vrij terughoudend in het verstrekken van opleidingen. Opleidingen kosten toch geld en die investering moet worden terugverdient.