Meer dan een kwart van de uitzendkrachten volgt scholing in 2014

Kennis wordt steeds belangrijker in Nederland. Werknemers in Nederland zullen steeds vaker omgeschoold of bijgeschoold moeten worden om van waarde te blijven op de arbeidsmarkt. De investeringen in de scholing van werknemers vindt zowel plaats bij personeel dat op contractbasis werkt als bij flexibel personeel.

Stichting opleiding & ontwikkeling flexbranche
De Stichting opleiding & ontwikkeling flexbranche (Stoof) maakte vrijdag 31 oktober 2014 de resultaten van een onderzoek bekend. Het onderzoek werd door onderzoeksbureau Panteia gehouden onder 622 uitzendkrachten. In dit onderzoek werd gekeken naar de scholing en opleidingsmogelijkheden voor flexkrachten. Met het onderzoek wil Stoof laten zien hoe flexwerkers door uitzendbureaus worden ondersteund bij hun loopbaanmogelijkheden.

Resultaten onderzoek Stoof
Uit het onderzoek van Stoof komt naar voren dat in het afgelopen jaar 27 procent van de uitzendkrachten in Nederland een bepaalde vorm van scholing heeft gevolgd. Hiervan heeft ongeveer 26 procent van de uitzendkrachten om scholing gevraagd. Ongeveer 37 procent van de uitzendkrachten vroegen om scholing bij een uitzendbureau nadat ze een loopbaangesprek hadden gehad. Bijna dertig procent van de uitzendkrachten kreeg scholing aangeboden op initiatief van het inlenende bedrijf of het uitzendbureau waar de uitzendkracht voor werkzaam is.

Scholing is populair bij uitzendkrachten
Uitzendkrachten zijn bewust van het belang van scholing op de arbeidsmarkt. Dit uit zich in de wens van veel uitzendkrachten om een opleiding te volgen. ongeveer vijfenzeventig procent van de uitzendkrachten wil in 2014 en 2015 een  opleiding of andere vorm van scholing volgen. De houding en het initiatief van uitzendkrachten speelt een grote rol bij het toekennen van opleidingsmogelijkheden door uitzendbureaus.

Waarom volgen uitzendkrachten een opleiding?
Een groot deel van de uitzendkrachten geeft aan dat ze gebruik maken van scholing om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren en hun uitzendwerk te behouden. Verder zien veel uitzendkrachten scholing als mogelijkheid om te groeien in een bepaalde functie of in een bepaald vakgebied.

Uitzendbureaus zijn belangrijke speler op gebied van opleidingen
Veel uitzendkrachten geven in het onderzoek van Stoof aan dat uitzendbureaus meer aandacht moeten besteden aan scholing. In totaal heeft 23 procent van de uitzendkrachten plezier beleeft aan het volgen van een opleiding. Daarnaast heeft het volgen van een opleiding er bij 21 procent van de uitzendkrachten voor gezorgd dat het werk interessanter werd.

Reactie Technisch Werken
Het belang van uitzendbureaus op de arbeidsmarkt wordt onderschat. Veel uitzendbureaus hebben specifieke kennis van de arbeidsmarkt en weten daardoor wat de arbeidsmarkt van werkzoekenden vraagt. Deze kennis is een waardevolle bron die kan worden gebruikt voor het vergroten van de meerwaarde van werkzoekenden op de arbeidsmarkt.  Als geschikt personeel niet op de arbeidsmarkt gevonden kan worden wordt er in de praktijk vaak voor gekozen om personeel op te leiden. Dit gebeurd regelmatig bij flexkrachten zoals uit het onderzoek van Stoof blijkt. Deze uitzendkrachten stromen dikwijls uit op een rechtstreeks dienstverband bij de inlener. Zodoende heeft een uitzendbureau de uitzendkracht net dat zetje gegeven dat ze nodig hebben om een goede betrekking te krijgen op de arbeidsmarkt. Het zou goed zijn als de overheid in Nederland de flexbranche meer zou ondersteunen.