Nederlandse arbeidsongevallen lager dan Europees gemiddelde in 2015

Op maandag 19 december 2016 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers bekend gemaakt over het aantal ongevallen van werknemers in Nederland. Hieruit kwam naar voren dat in 2015 gemiddeld  1,4 procent van de Nederlandse werknemers ten minste één dag vrij had genomen om te herstellen van een ongeval dat had plaatsgevonden op … Read more

Duizenden banen bij Amerikaanse oliebedrijven geschrapt in 2015

De enorme olieproductie in 2015 en 2016 heeft grote gevolgen gehad voor de olieprijs. De olieprijs is wereldwijd enorm gezakt. Daardoor is het voor veel bedrijven niet meer interessant om nieuwe boringen naar olie te verrichten. Ook andere investeringen blijven uit. Dit heeft gevolgen voor het personeel dat bij oliebedrijven werkzaam is. In de Verenigde … Read more

Aantal zzp’ers met een VAR-wuo nam toe vanaf 2014

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde zaterdag 5 maart dat een op de vijf zelfstandigen zonder personeel (zzp’er) in 2014 een Verklaring Arbeidsrelatie winst uit onderneming (VAR-wuo) had. Een zzp’er is een opdrachtnemer hij of zij voert namelijk werkzaamheden in opdracht van een opdrachtgever uit. Een opdrachtgever kan een bedrijf of organisatie zijn. Ook … Read more

Staalfabriek Tata Steel IJmuiden behaalde 350 miljoen euro winst in 2014

Staalfabriek Tata Steel in IJmuiden heeft in 2014 een winst geboekt van ongeveer 350 miljoen euro. Dit werd maandag 25 mei 2015 gemeld door het Financieele Dagblad. Dit dagblad publiceerde de informatie op basis van interne documenten van Tata Steel. Het Indiase moederbedrijf Tata Steel heeft volgens het artikel in 2014 verlies geleden. Winstuitkering Een … Read more

Hoeveel energie werd er in 2014 in Nederland opgewekt met zonnepanelen?

Zonne-energie is in Nederland erg in trek. Doormiddel van subsidies en andere tegemoetkomingen is het voor veel Nederlandse bedrijven en particulieren de afgelopen jaren aantrekkelijk geworden om zonnepanelen te plaatsen. Het is echter onduidelijk hoeveel zonnepanelen er in Nederland zijn  volgens onafhankelijk onderzoeker Peter Segaar. Volgens deze onderzoeker geven veel bedrijven en particulieren wel door … Read more

CBS: windenergie in 2014 belangrijkste energiebron voor duurzame elektriciteit

Dinsdag 24 februari 2015 maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat wind in 2014 de belangrijkste energiebron is geweest voor het opwekken van duurzame elektriciteit. De elektriciteitsproductie uit wind was in 2014 ongeveer 8 procent hoger dan in het jaar 2013. Dit is een aanzienlijke groei. De productie van duurzame energie uit … Read more

Flexwerkers pleegden meer fraude in 2014?

Het Financieele Dagblad meldde woensdag 18 februari 2015 dat de flexibele arbeidsmarkt leidt tot een toename van fraude bij bedrijven waar de flexwerkers werkzaam zijn. Dit komt volgens het artikel omdat flexwerkers minder loyaal zijn aan de werkgevers waar ze worden ingeleend. Het Financieele Dagblad baseert haar conclusies op het jaarlijkse overzicht bedrijfscriminaliteit van de … Read more

Werkloosheid daalde eind 2014 in geïndustrialiseerde landen

In de rijkere geïndustrialiseerde landen is de werkloosheid in 2014 gedaald. In de maand december daalde de werkloosheid in de rijkere landen zelfs tot het laagste niveau sinds januari 2009. Dit bericht werd dinsdag 10 februari 2015 bekend gemaakt door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). Bij de 34 rijkere landen in de … Read more

Nederlands elektriciteitsverbruik in 2013 ten opzichte van 1950

Maandag 9 februari 2015 publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers over het elektriciteitsverbruik in Nederland. Hierbij werd het elektriciteitsverbruik in 2013 vergeleken met het jaar 1950. Als men deze cijfers vergelijkt dan is het elektriciteitsverbruik in 2013 zestien keer zo hoog als in 1950. In de periode tussen 1950 en 2013 is … Read more

In 2014 minder schoolverlaters een positieve tendens in 2015

Het aantal jongeren dat een opleiding afrond met een diploma neemt toe. In 2014 nam het aantal jongeren dat in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs de opleiding voortijdig beëindigde met bijna 2000 af. Het aantal voortijdige uitvaller neemt vooral af op mbo-scholen volgens minister Bussemaker. Doordat meer jongeren een opleiding afronden met een diploma wordt … Read more

S&P: Nederlandse huizenmarkt trekt vanaf 2015 aan

Standard & Poor’s is een kredietbeoordelaar die regelmatig verwachtingen uitspreekt over de markt. Donderdag 5 februari 2015 maakte het ratingbureau haar kwartaalrapport over de Europese huizenmarkt bekend. Hierin worden ook verwachtingen uitgesproken over de Nederlandse huizenmarkt. Volgens S&P zijn de berichten over de huizenmarkt in Nederland positief. Hierdoor zal in de komende tijd een groei … Read more

Consumenten gaven in november 2014 meer geld uit dan dezelfde maand in 2013

De bestedingen van consumenten gingen in het jaar 2014 omhoog. In de maand november van dat jaar werd door consumenten 0,6 procent meer uitgegeven aan goederen en diensten dan in dezelfde maand een jaar daarvoor. Deze gegevens werden bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op donderdag 22 januari 2015. De maand … Read more

Recordaantal octrooiaanvragen in Europa in 2014

In Europa wordt innovatie hoog op de politieke agenda gezet. Landen moeten nieuwe producten ontwikkelen om te kunnen concurreren met andere economieën in de wereld. Als men een nieuw product heeft ontwikkeld kan men een octrooi aanvragen. Dit kan bij het Europees Octrooibureau (EOB). Doordat hier octrooien worden aangevraagd heeft dit bureau een goed beeld … Read more

Aantal faillissementen zal in 2015 minder sterk dalen

Het economisch bureau van de ING sprak vrijdag 16 januari 2015 haar verwachtingen uit over 2015. Hierbij werd ook gekeken naar het aantal faillissementen in 2014. In dat jaar was het aantal faillissementen gedaald met een vijfde gedaald. Dit is een goede ontwikkeling omdat er minder bedrijven kapot gaan en er dus ook meer werkgelegenheid … Read more

Vijftig procent meer hypotheekaanvragen in 2014

Bij het Hypotheken Data Netwerk (HDN) zijn in 2014 bijna vijftig procent meer hypotheken aangevraagd dan in de periode daarvoor. Het Hypotheken Data Netwerk is een elektronisch platform en registreert ongeveer vijfenzeventig procent van alle hypotheekaanvragen in Nederland. Bijna alle grote hypotheekverstrekkers zijn bij de HDN aangesloten, alleen de Rabobank niet. Vooral in de maand … Read more