Nederlands elektriciteitsverbruik in 2013 ten opzichte van 1950

Maandag 9 februari 2015 publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers over het elektriciteitsverbruik in Nederland. Hierbij werd het elektriciteitsverbruik in 2013 vergeleken met het jaar 1950. Als men deze cijfers vergelijkt dan is het elektriciteitsverbruik in 2013 zestien keer zo hoog als in 1950. In de periode tussen 1950 en 2013 is het verbruik van elektriciteit gestegen van 7 miljard kilowattuur naar 119 miljard kilowattuur. Dit is een gemiddelde stijging in het elektriciteitsgebruik van 4,5 procent per jaar. Alleen in de jaren tachtig van de twintigste eeuw is het elektriciteitsverbruik gedaald. Dit gebeurde ten gevolge van de economische crisis waarin Nederland was beland.

Periode tot 1976
Het elektriciteitsverbruik nam tot en met het jaar 1976 meer toe dan de groeicijfers van de economie. Toen nam het verbruik van elektriciteit per jaar met gemiddeld 8,2 procent toe. De economie groeide in dezelfde periode met gemiddeld ongeveer 4,6 procent per jaar. De toename in het elektriciteitsverbruik in die periode is vooral toe te wijze aan het feit dat er steeds meer toepassingen bij bedrijven en consumenten op elektrische energie gingen werken.

Periode van 1977 tot 2013
Na 1976 groeide het verbruik van elektriciteit mee met de economische ontwikkelingen. In de periode 1977 tot en met 2013 was de groei in het elektriciteitsgebruik ongeveer 2 procent per jaar.

Verbruik van fossiele brandstoffen
Hoewel duurzame energie hoog op de agenda staat wordt in Nederland veel elektriciteit nog geproduceerd door het verbranden van fossiele brandstoffen. Dit gebeurd voornamelijk in zogenoemde kolencentrales waar kolen worden verbrand. De afgelopen jaren is het aandeel fossiele brandstoffen in de productie van elektriciteit iets gedaald. In 1998 werd nog 90 procent van de elektriciteit opgewekt uit fossiele brandstoffen. In 2013 was dit 82 procent. Dit duid op een kleine toename van andere energiebronnen in de opwekking van elektriciteit.

Wind en biomassa
In Nederland is de laatste jaren meer aandacht voor het opwekken van energie uit duurzame energiebronnen. Hierbij kan gedacht worden aan het winnen van elektrische energie uit windkracht en zonlicht. De wind en de zon zijn altijd aanwezig daarom zijn deze energiebronnen duurzaam. Naast deze energiebronnen wordt ook regelmatig energie gehaald uit biomassa. Zo wordt biomassa in de vorm van houtpallets mee gestookt in kolencentrales. Daarbij wordt echter wel nauwlettend in de gaten gehouden of het hout wel is verkregen uit duurzame bossen. Het aandeel elektrische energie dat is op gewekt uit duurzame energiebronnen groeide van ongeveer 3 procent in 1998 naar 12 procent in 2013.

Reactie van Technisch Werken
In Nederland is vanaf 1950 de mechanisatie pas echt goed ingevoerd. Daarnaast zijn verschillende fabrieken in verregaande mate geautomatiseerd. Dit houdt in dat bijna alle processen tegenwoordig in grote mate afhankelijk zijn van elektriciteit. Gelukkig worden veel processen wel energiezuiniger maar dat heeft nog onvoldoende effect op de totale energieafname en het energieverbruik in Nederland. De komende jaren zullen uitwijzen of de investeringen in duurzame energie echt rendabel zijn geweest.