Energieakkoord 2013 onder druk vanwege bijstookhout

Het Financieel Dagblad (FD) heeft dinsdag 22 april 2014 gepubliceerd dat milieugroepen en energiebedrijven het niet eens zijn over de uitwerking van het energieakkoord dat in 2013 is gesloten. In dit energieakkoord staan duidelijke afspraken over het bijstoken van hout in kolencentrales. Aan de duurzaamheid van dit hout zijn hoge eisen gesteld. Deze eisen zijn volgens sommige stroomproducenten te hoog. Daardoor hebben een aantal stroomproducenten spijt dat ze het energieakkoord hebben ondertekend.

Duurzaamheid bijstookhout
De eisen die in het Energieakkoord aan bijstookhout worden gesteld zijn vergelijkbaar met de strenge FSC-standaarden. Dit houdt in dat het bijstookhout afkomstig moet zijn van bossen die gericht zijn op duurzame bosbouw. Verschillende energiebedrijven halen hun hout echter uit bossen die minder gericht zijn op duurzaamheid. Dit is bijvoorbeeld het geval met hout dat afkomstig is van Amerikaanse en Canadese bossen. Daar worden de strenge normen met betrekking tot duurzaam hout minder gebruikt.

Het energieakkoord
In 2013 werd het Energieakkoord gesloten. Dit gebeurde toen onder leiding van de Sociaal-Economische Raad (SER). De eisen in dit akkoord zijn zeer streng. Daarom waren milieuorganisaties toen al verbaasd dat de elektriciteitsbedrijven akkoord zijn gegaan met de strenge eisen met betrekking tot het bijstoken van biomassa. Deze biomassa is over het algemeen hout. De milieuorganisaties zijn echter niet van plan om de afspraken die in het Energieakkoord staan te herzien. De afspraken worden wel verder uitgewerkt maar niet herzien volgens een woordvoerder van een milieuorganisatie.

Reactie van Technisch Werken
De meeste elektriciteitscentrales zijn kolencentrales. Door het verstoken van kolen komt er veel CO2 in de lucht. Er wordt bij het opwekken van elektriciteit ook steeds meer biomassa verbrand. Dit wordt gezien als een meer CO2 neutrale oplossing gezien. De eisen die aan het hout worden gesteld zijn wel streng. Hout moet uit duurzame bossen komen. Dat is logisch want de belangrijkste reden waarom een Energieakkoord wordt gesloten is het bevorderen van duurzaamheid en het besparen van het milieu. Daarom is het niet verwonderlijk dat de milieuorganisaties vasthouden aan de strenge eisen uit het Energieakkoord. Voor veel kolencentrales wordt het echter wel moeilijk om te blijven bestaan. Nederland kan niet zonder kolencentrales.

Zonne-energie en andere duurzame energievormen zoals winenergie leveren nog te weinig energie op om een land als Nederland in haar energiebehoefte te voorzien. Er ontstaan nog te veel black-outs als de duurzame energiebronnen zoals windmolens  te weinig energie opwekken. Duurzame energiebronnen zijn namelijk afhankelijk van de weersomstandigheden. De energie die opgewekt wordt in kolencentrales is veel constanter omdat deze wordt gewonnen uit het verbranden van kolen en biomassa. Zolang er voldoende brandstof aanwezig is kan men energie opwekken. De aard van deze brandstoffen is van groot belang als men de duurzaamheid van de kolencentrales wil beoordelen.