Bedrijven moeten een kortere loondoorbetalingsverplichting hebben bij ziekte personeel?

Er komen weer verkiezingen aan en verschillende partijen komen met opmerkelijke wetsvoorstellen en andere plannen om de maatschappij en de daartoe behorende arbeidsmarkt te veranderen. Op maandag 9 februari 2015 maakte de VVD bekend dat ze het idee van MKB Nederland steunt om de financiële lasten te verlichten voor werkgevers indien er sprake is van ziek personeel.

Hoe is de loondoorbetalingsverplichting nu geregeld?
Op dit moment zijn bedrijven verplicht om twee jaar lang het loon door te betalen van een ziek personeelslid. Dit houdt in dat als een personeelslid ernstig ziek is het bedrijf gedurende twee jaar wel het loon moet door betalen zonder dat daar arbeid tegenover staat. Deze regel is zowel van toepassing op reguliere werkgevers als uitzendbureaus en detacheringsbureaus. Ook het midden- en kleinbedrijf dienen zich aan de loondoorbetalingsverplichting van zieke werknemers te houden. Dit is in de praktijk voor deze bedrijven vaak een behoorlijke financiële last.

Wat wil het MKB met de loondoorbetalingsverplichting?
Het MKB Nederland heeft maandag 9 februari 2015 een plan aangeboden aan premier Mark Rutte. Hierin pleiten de werkgevers voor het terugdringen van de loondoorbetalingsverplichting voor zieke werknemers. Bedrijven moeten volgens het MKB maximaal één jaar het loon doorbetalen van zieke werknemers.  Volgens het MKB dalen de personeelslasten door deze wijziging. Dit is volgens de organisatie goed voor de economie. Daarbij geeft het MKB ook aan dat het eerste half jaar de kosten voor de ziekte door de werkgever dienen te worden betaald en het tweede half jaar door de werknemers.

Wat vindt de VVD
Maandag reageerde Tweede Kamerlid Anoushka Schut van de VVD positief op het voorstel van het MKB. Volgens haar moet dit voorstel niet alleen worden ingevoerd binnen het MKB maar moet het voor alle ondernemingen gelden in Nederland. Schut benoemde vooral dat het geld in het eerste ziektejaar efficiënter besteed moet worden. Volgens haar zijn veel mensen langer ziek dan nodig en dienen deze een duwtje in de rug te krijgen zodat ze zo snel mogelijk hun werk weer gaan hervatten. Volgens Schut moeten de zieke werknemers meer in staat worden gesteld om hun werk weer op te pakken. Ze is overtuigd dat zieke werknemers die kans ook gaan aanpakken.

Wat vindt de PvdA?
De coalitiepartner van de VVD is PvdA en deze partij denkt heel anders over de plannen van het MKB. Kamerlid John Kerstens reageerde afwijzend op het plan en benoemde daarbij dat het terugbrengen van de loondoorbetalingsverplichting naar één jaar de discussie op slot zet als de rekening daarvan ook nog ten dele aan de werknemer wordt gepresenteerd.

Onderzoek door Sociale Zaken
Het plan van het MKB is echter niet zomaar ontstaan. Werkgevers in Nederland hebben problemen met de loondoorbetalingsverplichting. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft vrijdag een onderzoek gestuurd naar de Tweede Kamer. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat ongeveer de helft van de bedrijven de loondoorbetalingsplicht als een probleem ziet. Voordat minister Asscher stappen onderneemt wacht hij nog op de resultaten van een onderzoek van het Centraal Planbureau.

Reactie van premier Rutte
Bij het ontvangen van het MKB-rapport gaf premier Rutte aan dat hij het er mee eens is dat er te hoge lasten zijn voor werkgevers. Daarnaast zorgen ook de regels volgens hem voor een rem op het ondernemerschap. Bij de herziening van het belastingstelsel zal het kabinet volgens de premier trachten de lasten voor werknemers naar beneden te brengen.

Reactie van Technisch Werken
Als men een wetswijzing wil doorvoeren zijn er altijd voorstanders en tegenstanders. Dat is ook bij dit voorstel het geval. Zieke werknemers moeten beschermd worden en er moet voor worden gezorgd dat deze kwetsbare werknemers niet in nog grotere moeilijkheden terecht komen door het verlies van inkomsten. Ondanks dat moeten bedrijven ook niet in de problemen komen door zieke werknemers. Veel midden- en kleinbedrijven ervaren dat wel zo. Uit contact met kleine bedrijven komt regelmatig naar voren dat werkgevers moeite hebben om aan de loondoorbetalingsverplichting te voldoen van zieke werknemers.

Zieke werknemers worden aan alle kanten beschermd. Bedrijfsartsen voeren zelden de druk op de werknemer op om weer aan de slag te gaan. In plaats daarvan adviseren ze de werknemer meestal om rust te houden. In veel gevallen zal dit de beste aanpak zijn maar er zijn ook gevallen waarin zieke werknemers hun situatie uitbuiten. Dit is zeer moeilijk te bewijzen want er zijn veel ziektebeelden met vage klachten die nauwelijks aangetoond kunnen worden. Zo zijn er in Nederland helaas ook nog werknemers die bij een conflict met de werkgever besluiten zich ziek te melden op basis van psychische klachten. Deze situaties zijn voor werkgevers zeer vervelend omdat ze bijna machteloos staan tegen deze vorm van misbruik van recht.

De positie van werkgevers mag in Nederland wel worden verstevigd. Dit komt inderdaad ondernemerschap ten goede in Nederland. Nu moet goed gekeken worden naar de manier waarop dat het beste kan gebeuren. De coalitiepartijen van het kabinet hebben uiteenlopende standpunten hierover. Daarom is de kans groot dat er een redelijk compromis wordt gesloten. We wachten af.