Gebruik duurzame energie was in 2013 gering

In Nederland lijkt veel aandacht voor duurzame energie aanwezig te zijn. In verschillende kranten en tijdschriften wordt volop beweert dat in Nederland meer geïnvesteerd wordt in duurzame energie. Ook de noodzaak van deze investering wordt door verschillende informatiebronnen onderstreept. Toch blijkt uit cijfers van het CBS dat er in 2013 verhoudingsgewijs weinig gebruik is gemaakt van duurzame energiebronnen. In dat jaar kwam slechts 4,5 procent van het totale Nederlandse energieverbruik uit duurzame energiebronnen.

Dit percentage is laag ten opzichte van het gehele energieverbruik. Daarnaast toont het percentage ook aan dat er vrijwel geen groei is geweest in het gebruiken van duurzame energie. Het percentage is namelijk gelijk aan het percentage van 2012. Europa wil dat landen meer investeren in duurzame energie zodat in de toekomst meer energie gehaald kan worden uit duurzame energiebronnen. Hiervoor zijn nieuwe technieken en technologieën nodig. Verder dienen ook investeringen te worden gedaan in de vorm van bijvoorbeeld windmolenparken en velden met zonnepanelen. In de Europese afspraken is vastgelegd dat in 2020 tenminste 14 procent van de Nederlandse energie duurzaam moet zijn.

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen die er voor zorgen dat Nederland bijna geen groei doormaakt op het gebied van duurzame energie. De subsidies vormen een belangrijke reden. Subsidies zorgen er voor dat de kosten van duurzame energie omlaag kunnen worden gebracht. Volgens het CBS is de subsidie in 2013 verlaagt voor elektriciteitscentrales die biomassa meestoken. Dit meestoken van biomassa zorgt er voor dat er minder kolen hoeven te worden verbrand.  Het meestoken van biomassa is daarnaast ook lastig omdat de herkomst van het hout achterhaald moet worden. het hout dat mee gestookt wordt moet uit duurzame bossen komen.

Reactie van Technisch Werken
Duurzame energie gaat gepaard met flinke investeringen. Veel mensen zijn bereid om duurzame energie te gebruiken maar schrikken terug door de hoge kosten die duurzame energie met zich meebrengt. Windmolenparken kosten bijvoorbeeld veel geld. Dit heeft niet alleen te maken met de aanleg, ook het beheer brengt kosten met zich mee. Een deel van het geld zit in de pacht van de grond die voor deze parken gebruikt moet worden. Deze kosten bleken volgens een onderzoek van de NOS onnodig hoog te zijn omdat het Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf (ROVB) hoge tarieven hanteert.

Duurzame energie kan goedkoper. De overheid zal daarop moeten sturen. Als dat gebeurd zal het aandeel duurzame energie toenemen ten opzichte van het totale energieverbruik. Daarnaast dient ook de technologie te worden verbetert. Zonnepanelen moeten meer rendement hebben om rendabeler te worden voor de particulieren en bedrijven die ze aanschaffen. Het terugverdienmodel is nog niet optimaal. Dit biedt uitdaging voor technici zoals engineers, constructeurs en productontwikkelaars. Deze mensen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energiezuinige toekomst van Nederland.