Nederlands elektriciteitsverbruik in 2013 ten opzichte van 1950

Maandag 9 februari 2015 publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers over het elektriciteitsverbruik in Nederland. Hierbij werd het elektriciteitsverbruik in 2013 vergeleken met het jaar 1950. Als men deze cijfers vergelijkt dan is het elektriciteitsverbruik in 2013 zestien keer zo hoog als in 1950. In de periode tussen 1950 en 2013 is … Read more

Meer dan een kwart van de uitzendkrachten volgt scholing in 2014

Kennis wordt steeds belangrijker in Nederland. Werknemers in Nederland zullen steeds vaker omgeschoold of bijgeschoold moeten worden om van waarde te blijven op de arbeidsmarkt. De investeringen in de scholing van werknemers vindt zowel plaats bij personeel dat op contractbasis werkt als bij flexibel personeel. Stichting opleiding & ontwikkeling flexbranche De Stichting opleiding & ontwikkeling … Read more

In 2014 minder faillissementen dan in 2013

Dinsdag 1 juli 2014 publiceerde de Kamer van Koophandel (KvK) cijfers over het aantal bedrijven in Nederland. Hieruit kwam naar voren dat er in het eerste half jaar van 2014 in verhouding tot dezelfde periode in 2013 veel nieuwe bedrijven zijn opgestart. Daarnaast is het aantal faillissementen in deze periode ook gedaald ten opzichte van … Read more

Technische hbo’ers doen het goed op de arbeidsmarkt in 2014

Hoogopgeleide werkzoekenden vinden in Nederland verhoudingsgewijs snel een baan. In 2012 vond 67 procent van de studenten die een voltijd hbo-studie hadden afgerond direct een baan. Daarnaast had meer dan 80 procent van de afgestudeerde hbo’ers binnen drie maanden een baan gevonden. Deze informatie werd dinsdag 1 juli 2014 door de Vereniging Hogescholen vermeld. De … Read more

Nederlands bedrijfsleven investeerde in 2013 flink in duurzame energie

In 2013 heeft het bedrijfsleven van Nederland behoorlijk geïnvesteerd in duurzame energie en de energiebesparende technieken. Door de gunstige belastingkorting van de overheid hebben bedrijven in 2013 in totaal 1,8 miljard euro geïnvesteerd. Ten opzichte van 2012 waren de investeringen bijna anderhalf keer zoveel. Deze informatie komt naar voren uit het jaarrapport over de Energie- … Read more

Vermogen van Nederlandse huishoudens is gedaald tussen 2008 en 2012

De economische crisis heeft er voor gezorgd dat veel huishoudens in Nederland minder bestedingsruimte hadden. In de periode van 2008 tot 2012 was het vermogen per huishouden in Nederland met bijna vijftig procent gekrompen. In 2008 had een gemiddeld huishouden nog een vermogen van eenenvijftigduizend euro. In 2012 was dit bedrag geslonken naar zevenentwintigduizend euro. … Read more

Garantieregeling scheepsbouw in 2013 en 2014 nauwelijks gebruikt

De scheepsbouw is een belangrijke sector in de Nederlandse economie. Er zijn in Nederland verschillende toonaangevende scheepsbouwers gevestigd. De bedrijven leveren schepen over de hele wereld. Aan de scheepsbouw zijn echter financiële risico’s verbonden. Er moet veel materiaal worden ingekocht en daarnaast moeten veel arbeidsuren worden geïnvesteerd voordat een schip of jacht daadwerkelijk is  afgebouwd. … Read more

Gebruik duurzame energie was in 2013 gering

In Nederland lijkt veel aandacht voor duurzame energie aanwezig te zijn. In verschillende kranten en tijdschriften wordt volop beweert dat in Nederland meer geïnvesteerd wordt in duurzame energie. Ook de noodzaak van deze investering wordt door verschillende informatiebronnen onderstreept. Toch blijkt uit cijfers van het CBS dat er in 2013 verhoudingsgewijs weinig gebruik is gemaakt … Read more

Hoger opgeleiden namen vaker een lagere baan aan in 2013

Volgens uitkeringsinstantie UWV nemen hoger opgeleiden steeds vaker een lagere baan. Dit komt door het ruime aanbod van werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Bedrijven zijn over het algemeen geneigd om de sollicitanten aan te nemen die over het hoogste opleidingsniveau beschikken. Hierdoor worden werkzoekenden met een lagere opleiding op de arbeidsmarkt steeds vaker verdrongen door mensen … Read more

Ondernemers in Europa geven mening over de economische opleving in 2014

Het incassobedrijf Intrum Justitia heeft onderzoek gedaan naar het economisch herstel. Tijdens dit onderzoek heeft het bedrijf 10.000 bedrijven benaderd in 31 landen. Hieruit kwam naar voren dat 72 procent van de bedrijven nog geen tekenen ziet van economisch herstel. Een groot deel van de bedrijven in Europa ziet nog onvoldoende opleving van de economie. … Read more

Energieakkoord 2013 onder druk vanwege bijstookhout

Het Financieel Dagblad (FD) heeft dinsdag 22 april 2014 gepubliceerd dat milieugroepen en energiebedrijven het niet eens zijn over de uitwerking van het energieakkoord dat in 2013 is gesloten. In dit energieakkoord staan duidelijke afspraken over het bijstoken van hout in kolencentrales. Aan de duurzaamheid van dit hout zijn hoge eisen gesteld. Deze eisen zijn … Read more

Steeds meer zonnepanelen in Nederland in 2013 en 2014

In 2013 is het aantal zonnepanelen in Nederland verdubbeld. De vraag naar zonnepanelen groeide explosief. Dit zorgde er voor dat er problemen ontstonden met betrekking tot de levering van zogenoemde zwarte zonnepanelen.  Niet alleen particulieren kopen zonnepanelen voor hun eigen huizen. Ook steeds meer bedrijven kiezen er voor om zonnepanelen te plaatsen. Peter Segaar voorziet … Read more

Lonen in Nederland gemiddeld zes procent gedaald in 2013

De salarissen van Nederlandse werknemers zijn gedaald. In 2013 lagen de salarissen van Nederlandse werknemers gemiddeld zes procent lager dan de salarissen in 2012. Deze cijfers komen naar voren uit een onderzoek dat is uitgevoerd door de vacaturesite Monsterboard en Stichting Loonwijzer. Bij dit onderzoek werd door de twee organisaties het gemiddelde bruto uurloon gepeild … Read more

Aantal gedwongen huizenverkopen steeg in 2013

De laatste tijd is er veel positief nieuws over de huizenmarkt. De huizenverkoop is in het laatste kwartaal van 2013 behoorlijk gestegen. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) maakte donderdag 16 januari 2014 echter bekend dat daar ook veel gedwongen woningverkopen bij zitten. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woning is de instantie die de NHG verstrekt. … Read more

Verwachtingen arbeidsmarkt 2014 een overzicht

De arbeidsmarkt zal volgens de website Technisch Werken in 2014 stabiliseren. Een verdere verslechtering van de arbeidsmarkt is niet aannemelijk omdat de economie in 2013 over haar dieptepunt heen is geklommen. Aan het einde van 2013 merkten uitzendbureaus in de meeste sectoren een groei in het aantal uitzenduren. Ook de omzet nam hierdoor toe. Uitzendbureaus … Read more

Gasunie transporteert in 2013 een recordhoeveelheid gas

De Gasunie heeft in 2013 een enorme hoeveelheid gas getransporteerd. Nog voor het einde van 2013 bereikte het transport van gas al een recordniveau van 113 miljard kubieke meter. De netbeheerder bracht deze informatie naar buiten op dinsdag 24 december 2013. Deze hoeveelheid zorgde er voor dat het oude record van 2010 gebroken werd. Ten … Read more

Omzet uitzendbranche stijgt

Dinsdag 24 december 2013 maakte brancheorganisatie ABU cijfers bekend over de uitzendbranche. Hieruit kwam naar voren dat de omzet van uitzendbureaus is toegenomen. De ABU vergeleek de omzetcijfers van 2013 met de omzetcijfers van 2012 voor de maand november. Hieruit kwam een omzetstijging naar voren van twee procent. Daarnaast nam ook het aantal uren dat … Read more