Omzet uitzendbranche stijgt

Dinsdag 24 december 2013 maakte brancheorganisatie ABU cijfers bekend over de uitzendbranche. Hieruit kwam naar voren dat de omzet van uitzendbureaus is toegenomen. De ABU vergeleek de omzetcijfers van 2013 met de omzetcijfers van 2012 voor de maand november. Hieruit kwam een omzetstijging naar voren van twee procent. Daarnaast nam ook het aantal uren dat uitzendkrachten hebben gewerkt toe. Deze toename was 1 procent.

Volgens de ABU nam de omzetstijging het sterkste toe in de administratieve sector. In deze sector werd een omzetgroei gerealiseerd van vijf procent. Daarnaast nam het aantal gewekte uren van uitzendkrachten in deze sector toe met vier procent. Ook de omzet van uitzendbureaus die uitzendkrachten bemiddelen in de industrie nam toe. In de industriële sector nam de omzet van uitzendbureaus toe met twee procent. Het aantal uitzenduren nam in deze branche nauwelijks toe. De uitzendbureaus in de technische sector maakte een kleine krimp door. In deze sector nam het aantal uitzenduren af met één procent. Ook de omzet nam in deze sector af met één procent. De medische sector kreeg te maken met de sterkste daling in het aantal uitzenduren. In deze sector nam het aantal uitzenduren af met dertig procent. De omzet van uitzendbureaus in de medische sector daalde met zevenentwintig procent.

Reactie van Technisch Werken
Goed nieuws dat de omzet en de uitzenduren in de uitzendbranche stijgen. Er zijn echter grote verschillen in de sectoren zichtbaar. Dit zorgt er voor dat sommige uitzendbureaus een zeer moeizaam jaar achter de rug hebben. De verwachtingen voor 2014 zijn gunstig. Het beeld van de economie over komend jaar is positief. In het meest ongunstige geval zal 2014 gelijk zijn aan 2013. Vermoedelijk wordt 2014 beter omdat verschillende bedrijven profiteren van het herstelde consumentenvertrouwen. De regering moet er voor zorgen dat in Nederland een gunstig klimaat wordt gecreëerd voor consumenten. De bezuinigingen moeten niet een zwaardere last leggen op de schouders van de bevolking.

Pas wanneer de regering de economie laat herstellen kunnen bedrijven in Nederland weer op adem komen. Het prille herstel moet niet wegbezuinigd worden maar moet juist nieuwe impulsen krijgen om de groei door te zetten. Het investeringsklimaat voor bedrijven moet verbeteren. Banken moeten bedrijven de kans geven om een lening af te sluiten wanneer een bedrijf wil investeren in nieuwe markten en nieuwe technologieën.

Wanneer er niet wordt geïnvesteerd in technologie en innovatie zullen de producten van Nederlandse bedrijven veroudert worden en niet meer voldoen aan de vraag uit de markt. De industrie en de techniek zijn branches waar de focus op moet komen te liggen. Uitzendbureaus die zich richten op deze segmenten zullen in 2014 hopelijk een groei doormaken in omzet en uitzenduren.