Vermogen van Nederlandse huishoudens is gedaald tussen 2008 en 2012

De economische crisis heeft er voor gezorgd dat veel huishoudens in Nederland minder bestedingsruimte hadden. In de periode van 2008 tot 2012 was het vermogen per huishouden in Nederland met bijna vijftig procent gekrompen. In 2008 had een gemiddeld huishouden nog een vermogen van eenenvijftigduizend euro. In 2012 was dit bedrag geslonken naar zevenentwintigduizend euro. Een groot deel van de daling van het vermogen is te wijten aan de ontwikkelingen op de huizenmarkt. Veel huizenprijzen zijn in de periode van 2008 tot 2012 gedaald. Omdat een groot deel van het vermogen van huishoudens is geïnvesteerd in een woning heeft een daling van de huizenprijzen invloed op het totale vermogen van de huishoudens.

Daling huizenprijzen
Het Centraal Bureau voor de Statistiek melde maandag twee juni 2014 de uitkomst van het rapport over  het welvaartsniveau in Nederland. De gemiddelde waarde van de woningen is in de periode van 2008 tot 2012 aanzienlijk gekrompen. In 2012 was de prijs van een gemiddelde woning in Nederland nog 256 duizend euro in 2012 was dit bedrag gedaald naar 231 duizend euro.

Hypotheken
De hypotheekschulden van woningeigenaren nam in deze vier jaar toe. In 2008 was de gemiddelde hypotheekschuld 143 duizend euro en in 2012 was de gemiddelde hypotheekschuld 163 duizend euro. Aan het begin van 2013 hadden ongeveer 1,4 miljoen van de 4,3 miljoen huishoudens een hogere hypotheek dan de actuele waarde van hun woning. Dit komt neer op een percentage van 34 procent van de woningbezitters die een hogere hypotheek hadden dan de verkoopwaarde van hun huis. Dat percentage is drie keer zo hoog als het percentage aan het begin van 2008.

Schulden
Het aantal huishoudens met hoge schulden nam in de periode van 2008 tot 2012 ook toe ten gevolge van de economische crisis. In totaal waren er in 2012 ongeveer 830 duizend huishoudens met hogere schulden dan de waarde van de bezittingen. Dit aantal was tweeënhalf keer zo hoog als het aantal in 2008.

Reactie van Technisch Werken
Voor de economische crisis stegen de prijzen van woningen voortdurend. Er leek bijna geen einde te komen aan de stijging van de huizenprijzen. Dit zorgde er voor dat mensen zo snel mogelijk een woning kochten. De prijzen zouden alleen maar hoger worden en daardoor was een woning een nuttige investering voor de lange termijn. De ontgoocheling door de crisis was echter groot. Huizenprijzen konden wel degelijk zakken. En dat ging met een percentage van wel twintig procent in sommige gevallen. Hierdoor ging het vermogen van veel mensen op in niets. Met name mensen met een aflossingsvrije hypotheek hadden en hebben reden tot zorgen wanneer ze met een restschuld blijven zitten als ze hun woning gedwongen moeten verkopen. Het is daarom goed dat de banken aarzelen bij het verstrekken van hoge hypotheken. De banken en andere hypotheekverstrekkers moeten de zorgplicht belangrijker achten dan winst. Soms zullen ze mensen teleur moeten stellen maar daarmee worden wel huishoudens van de financiële ondergang gered.

De keerzijde van de situatie is echter wel dat er minder huizen verkocht worden. Hierdoor is de bouw stil komen te staan. Door die situatie wordt een sector getroffen die in beginsel niet verantwoordelijk is geweest voor de economische crisis. De economische crisis is ontstaan als een schuldencrisis oftewel de kredietcrisis. De banken zijn grotendeels gered en de bouw kan maar moeilijk overleven. Daar kan het kabinet misschien oplossingen bieden. Al blijkt het kabinet niet bereid om extra te investeren in de bouw. De regering van Nederland heeft over het algemeen altijd meer binding gehad met de financiële sector dan met de techniek en de bouw. Daar mag wel eens verandering in komen. Een aantal huishoudens waar financiële problemen zijn ontstaan hebben of hadden een kostwinnaar die actief is in de bouwsector. Daar zijn veel ontslagen gevallen met alle gevolgen van dien.