In 2014 minder faillissementen dan in 2013

Dinsdag 1 juli 2014 publiceerde de Kamer van Koophandel (KvK) cijfers over het aantal bedrijven in Nederland. Hieruit kwam naar voren dat er in het eerste half jaar van 2014 in verhouding tot dezelfde periode in 2013 veel nieuwe bedrijven zijn opgestart. Daarnaast is het aantal faillissementen in deze periode ook gedaald ten opzichte van 2013. De daling van het aantal faillissementen in de eerste twee kwartalen van 2014 is een kwart in vergelijking tot dezelfde periode in 2013.

In het eerste half jaar van 2014 zijn er totaal 94.000 nieuwe bedrijven opgestart. Dit aantal is bijna 1200 hoger dan het aantal bedrijven dat in het eerste half jaar van 2013 was opgestart. In de provincie Noord-Holland zijn vooral veel nieuwe bedrijven opgestart en daarnaast heeft deze provincie ook in verhouding tot andere provincies weinig faillissementen. De provincie Zeeland heeft aan het begin van 2014 de kleinste bedrijvengroei doorgemaakt. Hier groeide het aantal bedrijven slechts met één procent ten opzichte van de eerste zes maanden van 2013.

Reactie van Technisch Werken
Veel van de gestarte ondernemingen zijn kleine bedrijven en zzp’ers. De werkgelegenheid zal door de gestarte ondernemingen niet met grote sprongen vooruit gaan. Toch is het een positief teken dat mensen een eigen onderneming durven te starten. Het geeft onder andere aan dat mensen vertrouwen krijgen in de economie. De economie trekt langzaam maar zeker aan. De werkloosheid is echter nog wel een probleem. Daar zullen structurele effectieve oplossingen voor geboden moeten worden. Een deel van de mensen die werkloos zijn kunnen en willen een eigen onderneming oprichten. Hoe groot het aandeel van hen is onder de nieuwe opgestarte bedrijven wordt niet door de KvK duidelijk gemaakt.