Technische hbo’ers doen het goed op de arbeidsmarkt in 2014

Hoogopgeleide werkzoekenden vinden in Nederland verhoudingsgewijs snel een baan. In 2012 vond 67 procent van de studenten die een voltijd hbo-studie hadden afgerond direct een baan. Daarnaast had meer dan 80 procent van de afgestudeerde hbo’ers binnen drie maanden een baan gevonden. Deze informatie werd dinsdag 1 juli 2014 door de Vereniging Hogescholen vermeld.

De informatie van de Vereniging Hogescholen is gebaseerd op de resultaten van een onderzoek.  In dit onderzoek werd in 2013 een groep van 20.000 hbo’ers benaderd die in 2012 waren afgestudeerd. Inmiddels hadden deze hbo’ers anderhalf jaar geleden hun opleiding afgerond. Tijdens het onderzoek werden vragen gesteld over hun arbeidssituatie. De arbeidsmarkt voor deze groep zag er positief uit. Er was verhoudingsgewijs weinig werkeloosheid onder de afgestudeerden. Over het algemeen vinden hbo’ers ook tegenwoordig nog snel een baan.

Reactie van Technisch Werken
Opleidingen worden steeds belangrijker op de arbeidsmarkt. De kenniseconomie vereist een hoger opleidingsniveau van werkzoekenden. Het is daarom verstandig om langer door te leren als iemand daar de kans voor heeft. Daarnaast is het belangrijk dat men een opleiding volgt in de juiste richting. Met name technische opleidingen met zogenoemde bètavakken zijn zeer interessant voor het bedrijfsleven. In veel technische opleidingen  wordt aandacht besteed aan deze vakken zoals wiskunde en natuurkunde. Deze vakken vormen de basis voor veel opleidingen in de techniek.

Technische opleidingen zijn belangrijk omdat bedrijven voortdurend nieuwe producten moeten ontwikkelen om de wereldwijde concurrentie voor te blijven. In het verleden concurreerden bedrijven voornamelijk binnen de grenzen van hun land of contingent. Tegenwoordig is de concurrentie veel groter en concurreren bedrijven met andere landen in de wereld. Hierdoor ervaren bedrijven nog meer concurrentiedruk. Er moeten slimmere en effectievere producten worden ontworpen en geproduceerd. Hiervoor zijn hoogopgeleide personeelsleden zoals engineers en constructeurs nodig.

Deze vraag naar hoog opgeleide technici zorgt er voor dat veel bedrijven via verschillende kanalen naar geschikte (technische) hbo’ers zoeken. Daarvoor schakelen ze ook uitzendbureaus in en bureaus die gericht zijn op technisch recruitment. Ook via social media proberen bedrijven geschikte kandidaten te vinden voor hoge technische functies. Daarnaast proberen bedrijven dit personeel ook te binden door loopbaanperspectieven te bieden. In 2014 en daarna zal de vraag naar hoog opgeleid personeel alleen maar toenemen. Het is wel belangrijk dat studenten goed voorgelicht worden over hun loopbaanperspectieven met betrekking tot een bepaalde opleiding. Een goede opleidingskeuze is een belangrijke basis voor de toekomst van de student na het afronden van de opleiding. Daarom moeten decanen en studiekeuzevoorlichters een eerlijk beeld schetsen van de arbeidsmarkt en loopbaanmogelijkheden.