Aantal faillissementen in maart 2014 gedaald

In de maand maart van 2014 is het aantal faillissementen van bedrijven met meer dan vijfentwintig procent gedaald ten opzichte van de maand maart in 2013. Dit bericht werd naar buiten gebracht op vrijdag 11 april 2014 door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de maand maart van 2014 kwam het aantal bedrijven en instellingen dat failliet is verklaard op 521. Hierbij werden geen eenmanszaken en zzp-ers meegeteld. Wanneer men het aantal faillissementen van de maand maart vergelijkt met het aantal faillissementen in de maand februari van 2014 dan ziet men een daling van 100 faillissementen.

De faillissementen vonden plaats in verschillende sectoren. De verschillen tussen de sectoren van de Nederlandse economie zijn groot. In de handel en overige financiële dienstverlening moesten verhoudingsgewijs veel bedrijven noodgedwongen de deuren sluiten. Daarnaast was het aantal bouwbedrijven dat failliet ging ook verhoudingsgewijs hoog. In de overige sectoren lag het aantal faillissementen in maart over het algemeen lager dan in februari.

Reactie van Technisch Werken
Faillissementen geven een indicatie van de economische ontwikkelingen in een land. Veel faillissementen zijn  een zeer slecht teken. Leveranciers van de bedrijven kunnen door faillissementen van hun klanten ook in de problemen terecht komen. Hierdoor kunnen faillissementen een kettingreactie veroorzaken. Daarnaast zorgen faillissementen er voor dat werknemers hun baan verliezen. Hierdoor stijgt het aantal werkzoekenden op de arbeidsmarkt, daarnaast zijn door faillissementen arbeidsplaatsen definitief verdwenen in bepaalde regio’s. Hierdoor raken mensen in een uitkeringspositie en dat zorgt er voor dat de overheid meer geld beschikbaar moet stellen voor het betalen van uitkeringen.

Faillissementen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen al is dat in veel gevallen niet mogelijk. Het is belangrijk dat het aantal faillissementen in Nederland langzamerhand terugloopt. De bouwsector blijf nog problematisch. Al is in deze sector langzamerhand een positieve tendens merkbaar. De huizemarkt hersteld langzamerhand. Dit zorgt op den duur over het algemeen voor een stijgende vraag naar nieuwbouwwoningen. De bouw ijlt over het algemeen na op de rest van de economie. De economie hersteld zich waarschijnlijk in 2014 nog verder. Dit zorgt er voor dat veel bedrijven de toekomst positief tegemoet kunnen zien.