Faillissementen afgenomen in maart 2016

In maart 2016 is het aantal faillissementen in Nederland afgenomen. Dit is een opmerkelijk positief nieuws want het afgelopen half jaar nam het aantal faillissementen elke maand toe. Vrijdag 8 maart 2016 maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat in de maand maart in totaal 386 bedrijven failliet zijn verklaard in Nederland. Ten opzichte van de maand februari is er sprake van een daling van 93 minder failliete bedrijven.

Vooral in de handel werden veel bedrijven failliet verklaard. In deze sector moesten 94 bedrijven noodgedwongen de deuren sluiten vanwege een faillissement . Ook onder financiële instellingen vielen verhoudingsgewijs veel faillissementen, in die sector gingen 72 bedrijven failliet. Verder was het opvallend dat er twintig horecabedrijven failliet zijn verklaard. Dit is in verhouding tot het aandeel van horecabedrijven ten opzichte van andere bedrijfssectoren van de Nederlandse economie veel.

In oktober 2015 werd het laagste aantal faillissementen uitgesproken in de afgelopen zeven jaar. Vanaf dat moment nam echter het aantal faillissementen iedere maand toe in Nederland. In de maand maart van 2016 daalde het aantal faillissementen weer tot onder het niveau van oktober 2015. Verder gingen er in het eerste kwartaal van 2016 ongeveer twintig procent minder bedrijven failliet dan in het eerste kwartaal van 2016.

Reactie van Technisch Werken
Een daling van het aantal faillissementen is gunstig voor de economie. Als er minder bedrijven failliet gaan dragen ook minder bedrijven de gevolgen van de faillissementen. Faillissementen zorgen namelijk vaak voor een kettingreactie in de praktijk. Leveranciers en schuldeisers van failliete bedrijven krijgen het ook moeilijker omdat ze naar een deel van hun geld kunnen fluiten. Doordat er minder faillissementen worden uitgesproken wordt deze kettingreactie zoveel mogelijk beperkt.  Daardoor gaat het weer beter met de economie.