Technisch werk april 2014

In april 2014 neemt de vraag naar technisch personeel toe. Verschillende bedrijven in de techniek maken positieve ontwikkelingen door. Dit blijkt onder andere uit het stijgende aantal offertes dat bedrijven uitschrijven. Langzamerhand ontvangen bedrijven ook daadwerkelijk een goedkeuring voor deze offertes. De projecten in de techniek starten op. Er is een toenemende vraag naar technisch personeel. Technische uitzendbureaus en bureaus die gericht zijn op technisch recruitment merken deze stijgende vraag naar technisch personeel.

Technische uitzendbureaus
De aanvragen die bij technische uitzendbureaus worden neergelegd zijn wisselend. Zo zijn er bedrijven die technisch personeel nodig hebben voor het opvangen van pieken in de productie. Andere bedrijven zijn hoopvoller over de toekomst en zoeken technisch personeel voor langere tijd. Bedrijven maken steeds vaker met technische uitzendbureaus afspraken over de overname van technisch personeel. Over het algemeen is het bij veel uitzendbureaus mogelijk om technisch personeel na een jaar inleentermijn kosteloos over te nemen. Verschillende uitzendbureaus bieden hun klanten al na een half jaar deze mogelijk.

Recruitment in de techniek
Technisch recruitment voor bedrijven is ook een optie. Hierbij recruiten uitzendbureaus en andere arbeidsbemiddelaars voor technische bedrijven. Het gaat hierbij dan om een werving en selectiesom die door het bedrijf dient te worden betaald wanneer het bedrijf de technische werknemer rechtstreeks in dienst wil nemen. Bedrijven die werknemers voor langere tijd op technische functies zoeken maken over het algemeen gebruik van bureaus die gericht zijn op technisch recruitment.

Herstel van de bouwsector
Ook op de bouw lijkt langzamerhand een positieve ontwikkeling gaande te zijn. De vraag naar technisch personeel voor bouwprojecten neemt toe. Dit gebeurd nog gestaag maar het aantal aanvragen voor personeel op de bouw is in 2014 al hoger dan in 2013 het geval was. De woningmarkt laat een herstel zien en het vertrouwen in de economie neemt toe. Daarnaast daalt het aantal faillissementen aan het begin van 2014. Deze tekenen zijn allemaal hoopgevend voor de rest van 2014.