Situatie Oekraïne en Russische gasleveringen voor Europa

De spanningen in en rondom Oekraïne kunnen grote gevolgen hebben voor Europa. Rusland is voor Europa een belangrijke gasleverancier. De gasleidingen van Rusland lopen echter via Oekraïne. Met dat land leeft Rusland op dit moment op gespannen voet. De Russische president Poetin heeft de landen van Europa gewaarschuwd dat de spanningen rondom Oekraïne gevolgen kunnen hebben voor de levering van Russisch gas voor Europa.

Deze waarschuwing heeft de Russische premier geschreven in een brief aan achttien leiders van Europese landen die gas vanuit Rusland geleverd krijgen. Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft aan dat Nederland geen brief van Rusland heeft ontvangen over dit onderwerp. Oekraïne heeft een conflict met Rusland maar is zelf ook afhankelijk van Russisch gas. Het land Oekraïne heeft zelfs een enorme schuld aan het Russische gasbedrijf Gazprom. Deze schuld zou in de miljarden lopen. Oekraïne moet daarom volgens premier Poetin voortaan vooraf betalen wanneer het land nog gas uit Russische bodem wil ontvangen.

Premier Poetin gaf daarbij aan dat Gazprom de gasleverantie aan Oekraïne zal verminderen of zelfs geheel zal stoppen als Oekraïne zich niet houd aan de betalingsverplichtingen. De kans bestaat volgens Poetin dat Oekraïne in dat scenario de doorvoer van gas naar Europese landen stopzet. Poetin vraagt aan de Europese landen om Oekraïne geld te geven zodat dat land de Russische gasleveringen kan blijven betalen.

Oekraïne heeft ion het verleden vaker een conflict gehad met Rusland over het betalen van de gasleveringen. Hierdoor heeft Rusland vaker de gasleidingen afgesloten naar Oekraïne. Omdat de gasleidingen naar Europa lopen via Oekraïne hebben verschillende Europese landen de gevolgen daarvan gemerkt. Een aantal inwoners van Europese landen kwam ten gevolge van het conflict tussen Rusland en Oekraïne zonder gas te zitten.

Reactie van Technisch Werken
Politiek en fossiele brandstoffen zoals olie en gas zorgen wereldwijd voor spanningen. Westerse landen zijn afhankelijk van het Midden-Oosten en Rusland voor de levering van fossiele brandstoffen die nodig zijn voor de economie en de welvaart. Dit zorgt voor een fragiele machtsbalans. Het Midden-Oosten en Rusland hebben een bepaalde macht omdat die landen over de fossiele brandstoffen beschikken. Aan de andere kant zijn deze landen van Westerse landen als grote afnemers afhankelijk. Wanneer er spanningen ontstaan zoals tussen Oekraïne en Rusland heeft dat meestal grote gevolgen voor een hele regio.

De enige manier om de politieke wurggreep te doorbreken is zelf voldoende energie opwekken. Dit kan onder andere worden gedaan door windenergie en zonne-energie. Op dit moment gebeurd dat nog te weinig om de complete energievoorziening uit duurzame energiebronnen te halen. De focus van veel Europese landen en andere Westerse landen wordt in de toekomst steeds meer gericht op duurzaamheid. Dit is beter voor het milieu én de politieke macht van een land. Een zelfvoorzienend land is daarnaast economisch sterk omdat het niet afhankelijk is van energiebronnen van andere landen die zelf hun prijzen voor een belangrijk deel kunnen bepalen.