Minder faillissementen in de bouw in juni 2014

In Nederland raken steeds minder bedrijven failliet. In juni 2014 was er sprak van het laagste aantal faillissementen in de afgelopen drie jaar. In de maand juni van 2014 zijn in totaal  464 bedrijven en instellingen door de rechter failliet verklaard. Dit aantal is het laagste aantal faillissementen in een maand over de afgelopen drie jaar. Deze informatie is naar buiten gebracht op vrijdag 11 juli 2014 door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de maand mei van 2014 was er nog sprake van 552 faillissementen. In deze aantallen zijn eenmanszaken niet meegenomen. Een jaar geleden lag het aantal faillissementen in juni 2013 nog flink hoger dan het aantal faillissementen in 2014. In juni 2013 gingen in Nederland 712 bedrijven failliet.

Faillissementen in de bouw
In Nederland gaat het goed met de economie. Verschillende sectoren merken een groei en dat is te merken aan een daling in het aantal faillissementen die over bedrijven worden uitgesproken. Met de bouwsector gaat het ook goed in Nederland. In deze sector is het aantal faillissementen ook aanzienlijk gedaald. In 2013 was het aantal faillissementen in juni nog 128. In juni 2014 was dit aantal gedaald naar 45 faillissementen.

Zittingsdagen rechtbank
Faillissementen worden door de rechter tijdens een rechtszitting uitgesproken. Hierdoor is het aantal faillissementen per maand in sterke mate afhankelijk van de zittingsdagen die de rechtbank per maand heeft. Het aantal faillissementen per maand kan wisselen. Daarom wordt ook wel gekeken naar langere periodes. In de eerste helft van 2014 was het aantal faillissementen ongeveer zeshonderd. Dit aantal ligt een stuk lager dan het eerste half jaar van 2013. Het gaat dus minder slecht met bedrijven in Nederland.

Reactie van Technisch Werken
Consumenten zijn steeds positiever over de economie in Nederland. Hierdoor gaan de bestedingen van consumenten omhoog. Een stijging in het aantal bestedingen zorgt er voor dat bedrijven meer verkopen en de omzet stijgt. Deze ontwikkeling is gunstig voor de economie omdat bedrijven door een stijgende omzet ook steeds beter functioneren en meer produceren. Een stijgende productie is daarnaast goed voor de werkgelegenheid. Toch zal Nederland meer producten zelf moeten ontwikkelen en produceren om wereldwijd goed te kunnen concurreren. De nadruk ligt op innovatie en kennis.