Aantal faillissementen zal in 2015 minder sterk dalen

Het economisch bureau van de ING sprak vrijdag 16 januari 2015 haar verwachtingen uit over 2015. Hierbij werd ook gekeken naar het aantal faillissementen in 2014. In dat jaar was het aantal faillissementen gedaald met een vijfde gedaald. Dit is een goede ontwikkeling omdat er minder bedrijven kapot gaan en er dus ook meer werkgelegenheid blijft. Ondanks de positieve ontwikkeling in 2014 verwacht het economisch bureau van de ING dat in 2015 een minder sterke daling in het aantal faillissementen zal optreden.

Faillissementen in 2014
In het jaar 2014 kwam het aantal faillissementen van Nederlandse bedrijven op 7.600. Dit was een forse daling ten opzichte van 2013. In dat jaar was er sprake van een recordaantal van ruim 9.400 ondernemingen die failliet gingen. In 2014 was er vooral in de bouwsector en in de detailhandel een positieven tendens zichtbaar. In deze sectoren van het bedrijfsleven gingen minder bedrijven failliet in 2014 dan in 2013. De daling was voor de bouwsector 42 procent en in de detailhandel 25 procent.

Verwachte faillissementen in 2015
Het economisch bureau van de ING verwacht wel dat het aantal faillissementen in 2015 zal dalen, echter deze daling zal minder sterk zijn dan vorig jaar aldus het onderzoeksbureau. Men verwacht dat er een daling zal plaatsvinden van 3 procent ten opzichte van 2014. Hierdoor zal het aantal faillissementen in 2015 uitkomen op ongeveer 7.400. Verwacht wordt dat met name in de zakelijke dienstverlening minder faillissementen zullen worden uitgesproken.

Reactie van Technisch Werken
Het aantal faillissementen van een land zegt wat over de economische ontwikkelingen die daar plaatsvinden. De bouwsector heeft het in 2013 en 2014 behoorlijk zwaar gehad. Verschillende bedrijven moesten noodgedwongen hun deuren sluiten. Sommige bedrijven gingen failliet terwijl andere bedrijven zijn gestopt zonder dat er een faillissement is uitgesproken. De bouwsector had het op basis van het aantal uitgesproken faillissementen minder zwaar in 2014 dan in 2013. Aan het begin van 2015 spreekt men zelfs van een enorme opleving van de woningmarkt. Dit kan zeer gunstige gevolgen hebben voor de bouwsector in Nederland. Misschien wordt 2015 wel een belangrijk jaar op het gebied van economisch herstel in Nederland.