Steeds meer zonnepanelen in Nederland in 2013 en 2014

In 2013 is het aantal zonnepanelen in Nederland verdubbeld. De vraag naar zonnepanelen groeide explosief. Dit zorgde er voor dat er problemen ontstonden met betrekking tot de levering van zogenoemde zwarte zonnepanelen.  Niet alleen particulieren kopen zonnepanelen voor hun eigen huizen. Ook steeds meer bedrijven kiezen er voor om zonnepanelen te plaatsen. Peter Segaar voorziet het Centraal Bureau voor de Statistiek van cijfers over de verkoop van zonnepanelen. Hij merkt op dat bedrijven zonnepanelen hebben ontdekt en dat een toenemend aantal bedrijven bereid is om in zonnepanelen te investeren. Volgens Segaar is de grootste toename van klanten die zonnepanelen aanschaffen te vinden in de bevolkingscategorie met een modaal inkomen. Dit zijn de mensen met een huishouding.

Scholen en zonnepanelen
Een andere ontwikkeling op het gebied van duurzame energie is te vinden bij scholen in Nederland. Rolf Heynen van het bedrijf SolarSolutions merkt dat scholen ook steeds vaker zonnepanelen aanschaffen. Dit is volgens Heynen zeer interessant voor scholen. Allereerst wordt energie bespaard maar daarnaast is het plaatsen van zonnepanelen ook educatief voor leerlingen en studenten. Verder wordt natuurlijk met zonnepanelen een goed voorbeeld gegeven door scholen. Het maakt leerlingen en ouders bewust van hun verantwoordelijkheid voor het milieu.

Zonnepanelen in verschillende kleuren
Zonnepanelen kunnen tegenwoordig in verschillende kleuren gemaakt worden. Zonnepanelen hoeven daardoor niet meer zwart of donkerblauw te zijn maar kunnen een kleur krijgen die past bij de rest van de omgeving waarin het paneel wordt geplaatst. Daken met rode dakpannen kunnen bijvoorbeeld rode zonnepanelen krijgen waardoor het zonnepaneel opgaat in de rest van het dak. De nieuwste ontwikkeling op dit gebied is het dakpan-paneel. Dit zonnepaneel heeft de vorm van een dakpan. Het laten integreren van een zonnepaneel in een dak wordt steeds vaker toegepast. Toch vind iedereen dit niet noodzakelijk. Sommige bedrijven en projectontwikkelaars vinden het juist belangrijk dat mensen kunnen zien dat er zonnepanelen op gebouwen zijn geplaatst. Een zonnepaneel zorgt over het algemeen voor een positief imago. Bedrijven met zonnepanelen op hun daken tonen daarmee aan dat ze een bijdrage leveren aan milieuverantwoord ondernemen.

Zonnepanelen leveren werk op
Een groot deel van de zonnepanelen komt uit China. In China worden de afgelopen jaren veel zonnepanelen gemaakt met een verschillende kwaliteit. Nederlandse bedrijven verdienen vooral met het maken van onderdelen volgens Segaar. Volgens hem zijn er behoorlijk wat bedrijven in Nederland actief in de verkoop en het plaatsen van zonnepanelen. In de zonne-energie zitten volgens hem 1200 bedrijven in Nederland. Daardoor vormen zonnepanelen en zonne-energie een belangrijke rol op de arbeidsmarkt. Deze sector levert werkgelegenheid vaan veel mensen. Op dit moment werken er in Nederland 10.000 mensen in de zonne-energie. Dit zullen er volgens Segaar in de toekomst alleen maar meer worden. Vooral bouwbedrijven kunnen volgens hem meeprofiteren van deze groei. De officiële cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek komen aan het einde van de maand mei. Volgens Segaar is er een redelijke kans dat de officiële telling van het aantal zonnepanelen nog hoger uit zal vallen dan de telling die hijzelf heeft gedaan.

Reactie van Technisch Werken
De rol van zonnepanelen in de Nederlandse energievoorziening neemt toe. Zonnepanelen worden massaal gekocht alleen is de kwaliteit van zonnepanelen zeer verschillend. Hierdoor kan een goedkoop zonnepaneel achteraf toch een onverstandige aanschaf blijken te zijn. bij de aanschaf van zonnepanelen wordt gekeken naar het rendement. Dit rendement verschilt en het is belangrijk dat klanten een goede voorlichting over het terugverdienmodel krijgen van zonnepanelen. Zonnepanelen hebben een bepaalde levensduur. Op een gegeven moment wordt het rendement van een zonnepaneel zo laag dat deze beter vervangen kan worden door een nieuw zonnepaneel met een hoger rendement.

De vraag blijft dan staan: wat doen we met de verouderde zonnepanelen? Kunnen zonnepanelen eenvoudig worden aangepast naar een modernere variant? Het reviseren of retrofitten van zonnepanelen zal wel niet eenvoudig zijn. Daarbij moeten de zonnecellen worden vervangen. Net als bij andere producten bestaat de kans dat oude zonnepanelen gewoon op een afvalbult komen en geheel moeten worden gerecycled. Dat kost een hoop energie. Over een aantal jaren zal men echter wel met het vervangen van zonnepanelen aan de slag moeten. Bedrijven die daar een effectieve, milieubesparende oplossing voor bieden hebben een waardevolle rol in de toekomst van zonne-energie in Nederland.