Ondernemers in Europa geven mening over de economische opleving in 2014

Het incassobedrijf Intrum Justitia heeft onderzoek gedaan naar het economisch herstel. Tijdens dit onderzoek heeft het bedrijf 10.000 bedrijven benaderd in 31 landen. Hieruit kwam naar voren dat 72 procent van de bedrijven nog geen tekenen ziet van economisch herstel. Een groot deel van de bedrijven in Europa ziet nog onvoldoende opleving van de economie. Er zijn grote verschillen tussen de beleving van bedrijven in de diverse landen.

Beleving van economisch herstel
Ook tussen landen zijn de verschillen groot. In IJsland geeft slechts één procent van de ondernemers aan dat er tekenen zijn van een economische opleving. In Hongarije en Zweden is men eveneens negatief over de economische ontwikkelingen. In deze landen gaf slechts twee procent van de bedrijven aan dat er tekenen zijn van economische opleving.

In Nederland, Duitsland en Spanje hebben ondernemers een positiever beeld van de economie. In Duitsland zijn bedrijven het meest positief over de economische opleving, in dit land geeft 37 procent van de bedrijven aan dat ze wel tekenen zien die duiden op een herstel van de economie. In Nederland geeft 36 procent van de bedrijven aan dat er tekenen zijn van een economisch herstel. In Spanje doet 30 procent van de bedrijven dat.

Betalingsachterstanden zorgen voor problemen
Betalingsachterstanden komen tegenwoordig nog veel voor bij bedrijven en hun klanten. Dit zorgt er voor dat bedrijven in financiële problemen kunnen raken. Sommige bedrijven raken door betalingsproblemen van hun klanten failliet. Dit zorgt er voor dat banen verdwijnen en dat is slecht voor de werkgelegenheid. Ongeveer 55 procent van de bedrijven die tijdens het onderzoek zijn benaderd geven aan dat ze zeer ernstige nadelen ondervinden van het te laat of niet betalen van hun facturen.

Reactie van Technisch Werken
Betalingsproblemen kunnen er voor zorgen dat een bedrijf het gevoel heeft dat er nauwelijks verbetering is in de economie. Het is echter te kort door de bocht om de economische ontwikkelingen in een land enkel en alleen te koppelen aan betalingen. Ook opdrachten van klanten vormen een belangrijk element van een positieve tendens in de economie. Bedrijven in Nederland merken over het algemeen een behoorlijke stijging in het aantal aanvragen van klanten. Dit blijkt onder andere uit het aantal offertes die bedrijven uitschrijven voor potentiële klanten. Het is in de praktijk echter wel een strijd voor veel bedrijven om daadwerkelijk opdrachten binnen te halen.