Gevolgen economische sancties Rusland en Europa in 2014

De spanningen tussen Rusland en Oekraïne lopen steeds hoger op. De huidige ontwikkelingen beginnen langzamerhand te lijken op de spanningen in de Koude Oorlog in vorige eeuw. Rusland en Amerika staan lijnrecht tegenover elkaar en Europa zit er als vanouds weer tussenin. Europa staat echter aan de kant van Amerika en is ook bezorgd over de expansiedrift van Rusland onder Poetin. Daarom wil men in Europa en Amerika duidelijk maken aan Rusland dat een verdere gebiedsuitbreiding van Rusland ten kosten van Oekraïne niet zal worden geoorloofd door de Westerse wereld. Naast politieke statements voegt men nu ook de daad bij het woord en worden er vanuit Europa en Amerika economische sancties ingevoerd tegen Rusland. Door Rusland in een economisch isolement te drukken hoopt men dan Rusland zijn expansieve buitenlandse politieke koers gaat wijzigen. Maar zo eenvoudig is het niet.

Economische gevolgen voor Europa
Sancties van bepaalde landen tegen een ander land worden over het algemeen beantwoord met tegensancties. Rusland heeft al meteen tegensancties aangekondigd. Deze sancties zijn met name gericht op het verbieden van de import van voedsel uit landen die de sancties tegen Rusland steunen. Verschillende economische sectoren zoals de landbouw en de vleessector zullen de gevolgen van de Russische maatregelen merken. Ook de zuivelindustrie zal de nadelen merken van de Russische tegenmaatregelen.

Donderdag 8 augustus 2014 melde Mario Draghi de president van de Europese Centrale Bank (ECB) dat de spanningen tussen Rusland en het Westen gevolgen hebben voor het economisch herstel van Europa. Het herstel van de Europese economie zal nog wel doorgaan maar het blijft kwetsbaar. Door geopolitieke spanningen kan het economische herstel in gevaar komen. Door Draghi werd niet alleen de spanning tussen Rusland en Oekraïne genoemd. Ook Irak, de Gazastrook en Syrië zijn gebieden waar de gewapende conflicten zorgen voor instabiliteit.

Europa wordt hard geraakt
Draghi geeft aan dat de sancties tussen Rusland en het Westen uiteindelijk Europa harder zullen raken dan andere delen van de wereld. Het is volgens hem echter nog moeilijk in te schatten wat de gevolgen van de sancties precies zijn. De Europese Centrale Bank houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. De crisis in Rusland zal uiteindelijk gevolgen hebben voor de economie in Europa.

Reactie Technisch Werken
Geld en macht zijn twee aspecten die nauw met elkaar verbonden zijn. De politiek hanteert deze wapens zeer nauwkeurig om landen onder druk te zetten. Deze druk kan onder andere worden uitgeoefend doormiddel van economische sancties. Echter als men niets meer aan een bepaald land mag verkopen heeft dat ook gevolgen voor de verkopende partij. Sancties raken niet alleen landen, ze raken ook bedrijven. De bedrijven kunnen vervolgens proberen druk uit te oefenen op hun regering om zodoende tot een politieke oplossing te komen. Dat is de werkwijze in een democratisch Europa maar Rusland is veel minder democratisch. Dat land heeft een autoritaire leiding en die laat de politieke koers regeren boven het belang van de bevolking. Daarom is de kans groot dat Rusland zich goed staande kan houden in de periode van de sancties of dat nu ten koste gaat van haar eigen bevolking of niet. Voor Europa wordt dat lastiger. Daar zijn de mensen mondiger en meer gericht op kapitaalvergroting dan op politieke spelletjes. De komende maanden worden interessante maanden op economisch en politiek gebied.