Frankrijk levert geen nieuw oorlogsschip aan Rusland in 2014

Frankrijk is ver gevorderd met de bouw van een Mistral-oorlogsschip. Dit oorlogsschip zou geleverd worden aan Rusland. Op woensdag 3 september 2014 maakte de Franse president François Hollande woensdag dat de levering van het oorlogsschip echter niet doorgaat. De Franse minister noemde als reden voor de annulering de betrokkenheid van Moskou bij de crisis in het oosten van Oekraïne. Verschillende Europese en andere Westerse landen hebben Rusland sancties opgelegd op het gebied van de import en export van goederen. Op die manier proberen de Westerse landen Rusland onder druk te zetten om een andere politieke koers te kiezen. De inname van de Krim wordt door de meeste landen als een illegale gewapende actie gezien van Rusland.

Daarnaast is in het oosten van Oekraïne nog veel onrust. Westerse landen wijzen hierbij naar Rusland als medeveroorzaker van de onrust. Verder nemen ze Rusland kwalijk dat ze geen stappen onderneemt om de onrust te stoppen. Verschillende landen kiezen er nu voor om bepaalde goederen niet aan Rusland te leveren en bepaalde goederen niet van Rusland te kopen. Frankrijk heeft hierin een Duidelijke keuze gemaakt. Verschillende landen zijn het er over eens dat in ieder geval geen nieuwe wapens en wapentechnoliogieen aan Rusland moeten worden verstrekt. Dit werd ook duidelijk tijdens een grote wapenbeurs in Polen. Hierbij waren geen Russische bedrijven aanwezig die wapens ontwikkelen en produceren.

Dat er veel onrust heerst in het oosten van Europa wordt duidelijk door de wapens die ontwikkelt en verkocht worden. Veel wapens en militaire systemen die verkocht worden zijn gericht op het ontdekken en uitschakelen van vijandelijke projectielen en vliegtuigen in de lucht. Sommige Oost-Europese landen zijn bang dat de oude expansiedrift van Rusland weer opnieuw gaat beginnen. Daarom willen bepaalde landen, waaronder Polen, het liefst een NAVO-basis op hun grondgebied ter bescherming tegen Rusland. De NAVO heeft dit echter nog niet toegezegd omdat het plaatsen van een NAVO-basis in deze aangrenzende landen door Rusland kan worden gezien als een provocatie.

Reactie van Technisch Werken
Politiek en technologische ontwikkelingen gaan in grote mate samen. Nu blijkt dat de wapentechnologie zich aanpast aan de ontwikkelingen tussen Rusland en het Westen. Er worden verschillende nieuwe systemen ontwikkelt en geproduceerd. Ook in Nederland lijkt er meer geld voor defensie beschikbaar te komen. Verder zorgen de spanningen ook voor economische tegenslagen omdat bepaalde orders aan Rusland niet doorgaan. Zowel uit humanitair oogpunt als uit economisch oogpunt moet de crisis in Oost-Europa zo snel mogelijk voorbij zijn.