Vergrijzing zal de economische groei vanaf 2014 negatief beïnvloeden

Het Financiële Dagblad (FD) publiceerde donderdag 7 augustus 2014 de uitkomsten van een rapport van kredietbeoordelaar Moody’s. In dit rapport werden demografische gegevens vergeleken met economische ontwikkelingen in het verleden. De kredietbeoordelaar stelt op basis van deze gegevens dat de wereldeconomie in het verleden vooral een groei heeft doorgemaakt vanwege de toenemende beroepsbevolking in de wereld. De demografische ontwikkelingen zijn anno 2014 echter anders dan vijftig jaar gelden. Tegenwoordig lijkt de beroepsbevolking eerder te krimpen dan toe te nemen.

Gevolgen krimp beroepsbevolking
Doordat er minder mensen behoren tot de beroepsbevolking wordt er ook minder geld verdient. Daarnaast wordt volgens Moody’s ook minder gespaard door de ouderen dan door jongeren. Hierdoor zou er in de toekomst minder geld zijn dat gebruikt kan worden voor investeringen. De vergrijzing neemt niet in alle landen even sterk toe de komende jaren. Landen die te maken krijgen met een sterke vergrijzing zullen te maken krijgen met een afgezwakte groei van de economie. Moody’s verwacht dat de economieën van de vergrijzende landen de komende vijf jaar 0,4 procentpunt minder hard groeien. Na afloop van de komende vijf jaar kunnen de economieën door de toenemende vergrijzing nog minder snel groeien. Er wordt dan een groeiafname verwacht van 0,9 procentpunt. De economische gevolgen van de vergrijzing kunnen per landen sterk verschillen.

Landen met veel vergrijzing
Een aantal landen in de wereld kunnen worden beschouwd als sterk vergrijzende landen. Vooral in Japan, Duitsland en Italië wordt een grote vergrijzing verwacht. Één op de vijf inwoners van deze landen is 65 jaar of ouder. In Nederland valt de vergrijzing ten opzichte van deze landen nog enigszins mee, desondanks zal Nederland in 2020 ook tot de sterk vergrijsde landen behoren. Nederland is echter niet het enige land dat in de toekomst tot de zwaar vergrijsde landen zal behoren. Hoewel de hiervoor genoemde landen Westerse landen zijn zal de vergrijzing in niet-Westerse landen ook toenemen. Er wordt verwacht dat in 2030 in totaal 34 landen tot de vergrijsde landen zullen behoren. De Chinese bevolking vergrijsd namelijk ook in een zeer hoog tempo.

Reactie van Technisch Werken
Door de medische voorzieningen worden mensen in het Westen steeds ouder. Tegenwoordig worden echter nauwelijks kinderen geboren. Hierdoor treed ook zogenoemde ontgroening op. Dit zorgt op den duur voor grote problemen. Er zijn voldoende kinderen nodig om op den duur voor een beroepsbevolking van voldoende omvang te zorgen. Een kleine beroepsbevolking is niet in staat om de kosten voor de ouderenzorg te dragen waardoor een land een moeizame economische groei zal doormaken.