Wereldwijde economische groei stijgt in 2014

Woensdag 15 januari 2014 presenteerde de Wereldbank een rapport over de internationale economische verwachtingen. In dit rapport publiceerde de Wereldbank de voorspelling dat de wereldeconomie in 2014 een behoorlijke groei zal doormaken. Deze groei zou met name plaatsvinden in opkomende markten. Daarnaast stelt de Wereldbank dat ook in ontwikkelde landen de economie zal groeien. De verwachte groei in 2014 zou volgens de Wereldbank 3,2 procent zijn. Dit is het gemiddelde groeipercentage dat wordt verwacht. Er zijn natuurlijk landen die een sterkere economische groei door maken dan andere landen. Desondanks is het gemiddelde groeipercentage hoger dan in 2013. In dat jaar was het groeipercentage ongeveer 2,4 procent al is dat nog niet met zekerheid te zeggen.

De economische groei die wereldwijd in 2014 wordt verwacht zal de komende jaren niet in dezelfde stijgende lijn doorzetten. In 2015 en 2016 zal de groeicurve afnemen en zal de economie zich wereldwijd stabiliseren. De verwachte economische groei voor 2015 is 3,4 procent en voor het jaar 2016 is de verwachte groei 3,5 procent. De ontwikkelde landen zouden met name verantwoordelijk zijn voor de economische groei in 2014. Volgens de Wereldbank moeten landen en bedrijven wel de risico’s goed onder ogen blijven zien. Men moet rekening houden met onzekere kapitaalstromen en stijgende rentetarieven.

Reactie Technisch Werken
Een wereldwijde economische opleving is natuurlijk een goed bericht. De Wereldbank kan met dit bericht andere positieve berichten over de economie ondersteunen. Hoewel er wereldwijd een groei wordt verwacht houdt dat niet in dat deze groei in alle landen ook merkbaar zal zijn. De economische opleving kan per land verschillen. Daarnaast kan de economische opleving ook per markt verschillen. Zou kan bijvoorbeeld de maakindustrie een groei doormaken terwijl de financiële dienstverlening een moeilijke tijd doormaakt.

Desondanks moet deze berichtgeving wel als een positief signaal worden beschouwd. Mensen zullen wel even geduld moeten hebben voordat men zelf ook profiteert van de positieve economische ontwikkelingen wereldwijd. Nederland is als doorvoerland in sterke mate afhankelijk van de wereldwijde economische ontwikkelingen. Een positieve tendens in de wereldwijde handel zal op den duur ook in Nederland merkbaar zijn.

Daarnaast zal Nederland moeten blijven investeren in nieuwe ontwikkelingen en technologische oplossingen waarmee in de behoefte van potentiële kanten wordt voorzien. De Nederlandse producten moeten aantrekkelijk blijven in de wereld. Hierbij komt een hoogstaande techniek aan de orde. Daarom zal de technische branche in Nederland ook in 2014 een belangrijke rol spelen bij het economisch resultaat van het land.