Economische groei daalt tussen 2022 en 2025 o.a. door vergrijzing aldus CPB

De economische groei komt de komende tijd in de knel te zitten. Dat heeft onder andere te maken met de onzekerheid op de markt maar ook door demografische ontwikkelingen. De vergrijzing zal de komende tijd zorgen voor een vertraagde economische groei. Dat komt naar voren uit een voorspelling van het Centraal Planbureau. De Nederlandse bevolking vergrijst de komende tijd. Dat betekent dat het aantal ouderen onder de Nederlandse bevolking de komende jaren gaat toenemen. Ouderen werken niet of nauwelijks daardoor zullen er minder mensen zijn die geld verdienen.

Dat zorgt er voor dat er minder mensen zijn die pensioengeld inleggen. Het aantal mensen dat echter gebruik wil maken van pensioenen zal gezien de vergrijzing alleen maar toenemen. Ook de kosten van de zorg nemen toe als mensen ouder worden. Deze ontwikkelingen hebben een negatief effect op de economische groei. Deze groei zal dalen naar 1,1 procent als het beleid niet gaat wijzigen. Dit staat in de middellangetermijnvoorspelling voor 2022-2025 van het Centraal Planbureau. In 2019 zal de economische groei nog uitkomen op een percentage van 1,8 procent. Dit percentage is ook al wat lager dan de afgelopen jaren.