CPB: economische groei zal in 2020 dalen naar 1,4 procent in Nederland

De economische groei zal het komende jaar verder afnemen. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in de zogenaamde Augustusraming aangegeven dat de economische groei in 2020 zal teruglopen naar 1,4 procent groei. De Augustusraming vormt het startpunt voor de besluiten met betrekking tot de begroting en de koopkracht van volgend jaar.

Het CPB geeft aan dat de daling in de economische groei vooral het gevolg is van de economische ontwikkelingen in het buitenland. In de Augustusraming spreekt het CPB over de “gure wind uit het buitenland”. Daarbij doelt het CPB over de handelsspanningen op de wereldmarkt. China en Amerika zijn verwikkeld in een handelsoorlog en ook de brexit zorgt voor de nodige onduidelijkheden in de wereldhandel.

Al deze factoren zorgen voor belemmeringen in de handel met het buitenland. Van deze handel is Nederland gedeeltelijk afhankelijk omdat Nederland een exportland is. Als er minder handel wordt gedreven tussen landen heeft dat altijd een effect op de economische groei. De ontwikkelingen op internationaal vlak lijken nog niet ten positieve te veranderen. Daarom is de economische groei door het Centraal Planbureau naar beneden bijgesteld op 1,4 procent voor het komende jaar.