Economische groei valt lager uit in 2020 aldus ABN AMRO

De economische groei in Nederland en Europa is al een tijd een punt van aandacht. Vooral banken en andere financiële instellingen wijzen op dit aandachtspunt. De economen van de ABN AMRO hebben bijvoorbeeld benoemd dat de economische groei de komende tijd zal afnemen. In 2020 zal de economische groei ongeveer 0,9 procent zijn. Dat betekent een vertraging ten opzichte dit jaar. Door de economen van de bank werd aangegeven dat er echter nog een groei zal plaatsvinden in 2019. De groeiverwachting voor de economie werd voor dit jaar verhoogd van 1,3 procent naar 1,6 procent. In de eerste twee kwartalen van 2019 was de economische groei in Nederland nog prima op niveau. In het tweede half jaar gaat de ABN AMRO er wel van uit dat de groei wat zal afnemen. Volgens de ABN AMRO heeft dat te maken met het feit dat particulieren de komende maanden minder geld gaan investeren. Ook zal de consumptie afnemen de komende tijd. Consumenten worden voorzichtiger en stellen grote uitgaven uit.

Op de woningmarkt zullen waarschijnlijk ook minder transacties plaatsvinden. De ontwikkelingen in de wereldhandel zijn zeer onrustig. De Amerikanen en de Chinezen zijn met elkaar in een handelsconflict verwikkeld. Ook de Brexit zorgt voor veel bezorgdheid. Niet alleen bedrijven hebben zorgen ook consumenten zijn bezorgd. Bezorgdheid is niet goed voor de handel over het algemeen. Mensen die zorgen hebben houden over het algemeen de hand op de knip en dat zorgt uiteindelijk voor een vertraging van de economische groei. Ook de inflatie zal door de lage economische groei niet toenemen. Om die reden zal de ECB waarschijnlijk komende donderdag nieuwe maatregelen aankondigen om de Europese economie te stimuleren. Dat zal het economische groeicijfer voor 2019 waarschijnlijk nauwelijks beïnvloeden. Voor 2020 zijn de nieuwe ontwikkelingen wel van groot belang. Renteontwikkelingen worden op de financiële markten nauwlettend in de gaten gehouden.