Economische groei in 2014 aldus ABN Amro

De vooruitzichten voor 2014 zijn positief. Verschillende bedrijven proberen voorzichtig een economische groei te voorspellen. Ook de ABN Amro hoort bij de bedrijven die een positief beeld hebben van de economie in 2014. Vrijdag 8 november 2013 bracht de ABN Amro een rapport uit waarin ze de verwachtingen voor 2014 uiteen heeft gezet.

In dit rapport is beschreven dat de Nederlandse economie zal groeien in 2014 dit in tegenstelling tot 2013. In 2013 is er nog sprake van een krimp in de economie. Deze krimp is 1 procent. Voor het jaar 2014 wordt een groei verwacht van een half procent door de ABN Amro.

De ABN Amro geeft aan dat in het derde kwartaal van 2013 al een groei merkbaar is in de economie. Dit is volgens de bank vooral te danken aan de export. De ABN sprak van een einde van de recessie waarmee Nederland te maken heeft gehad tot op dit moment.  Nu zijn de economische indicatoren duidelijk gunstiger dan eerder dit jaar.

Centraal Planbureau en
Naast de ABN Amro is ook het Centraal Planbureau (CPB) gunstig gestemd over de economische ontwikkelingen. De raming van het CPB en de ABN Amro komen met elkaar overeen. Het Centraal Bureau voor de Statistieken CBS kan nog meer duidelijkheid verschaffen over de economische ontwikkelingen in Nederland. Donderdag 14 november 2013 worden door het CBS de cijfers bekend gemaakt over de economische groei van Nederland in het derde kwartaal van 2013. Vanuit Europa wordt ook in Nederland een groei verwacht. De Europese Commissie raamt de groei van de Nederlandse economie op een lichte stijging van twee tiende procent in 2014.

Nederland ten opzichte van Europa
Ondanks de lichte groei die in 2014 wordt verwacht voor Nederland doet ons land het nog niet goed ten opzichte van andere landen in Europa. De groei die verwacht wordt in de economie van Nederland is lager dan andere landen. Echter moet de economie in andere landen in Europa soms ook vanuit een dieper dal opklimmen.  In de gehele Eurozone wordt een gemiddelde groei verwacht van 1,3 procent in 2014 door de ABN Amro.

Reactie Technisch Werken
De cijfers vanuit de ABN Amro komen overeen met de ontwikkelingen die in andere nieuwsberichten naar voren komen. Daaruit blijkt onder andere dat het aantal werkzoekenden dat in 2013 aan het werk is gekomen is gestegen. Daarnaast blijken uitzendbureaus over het dieptepunt heen te zijn met betrekking tot het aantal uitzenduren dat uitzendkrachten hebben gewerkt. De positieve berichtgeving vanuit banken zorgt er voor dat veel mensen een positieve kijk hebben op de marktontwikkelingen en bereid zijn om investeringen te doen. De banken hebben in eerdere berichten aangegeven dat ze ook soepeler zullen zijn met het verstrekken van financieringen. Hierdoor kunnen bedrijven meer investeringen doen.