OESO: economische groei Europa stabiliseert in 2016

De komende tijd zal de economische groei in de eurozone stabiliseren. Dat maakte de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bekend. De OESO is een denktank van rijke landen en publiceert regelmatig informatie over de economische ontwikkeling van landen in de wereld. Iedere maand komt er een overzicht beschikbaar van de belangrijkste economische indicatoren die de OESO in kaart brengt.

De OESO merkt dat er sprake is van een stabiele groei in de eurolande maar tussen de landen onderling lopen de economische ontwikkelingen wel uiteen. Vooral onder de grotere economieën is de economische groei stabiel geworden. Tot de grote economieën worden bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland gerekend.  Met name in Frankrijk is er sprake van een stabilisering van de groei in de economie. In Duitsland lijkt de economische groei wat af te zwakken. Duitsland had echter de afgelopen maanden wel een veel sterkere groei van de economie dan Frankrijk. Nu gaat het economisch wat beter met Frankrijk en toont ook die grote economie een groei.

De OESO verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld wat af zal nemen de komende tijd. In de Verenigde Staten maar ook in Groot-Brittannië zal de groei in de economie afnemen. Ook in Japan is er de komende maanden sprake van een verzwakking van de economie. De OESO verwacht dat de Chinese economie zal stabiliseren. Deze economische stabilisatie vindt echter op een lager niveau plaats dan het gemiddelde van de afgelopen jaren.

Reactie van Technisch Werken

De economie is wereldwijd nog niet stabiel.  Landen die afhankelijk van de olieprijs zijn zullen de komende tijd moeite hebben om hun begroting sluitend te krijgen. In Europa wordt nauwelijks olie geproduceerd er wordt echter wel veel olie verbruikt evenals andere fossiele brandstoffen. De lage olieprijs is juist gunstig voor veel Europese landen al zijn er in een aantal Europese landen ook grote bedrijven gevestigd die actief zijn in de oliemarkt zoals BB en Shell.

Verder geven consumenten meer geld uit. In bijna alle Europese landen stijgt de autoverkoop. Aan deze sector zijn veel bedrijven verbonden. Ook met de bouwsector gaat het beter. Er worden veel woningen verkocht en woningbouwprojecten gestart. Dat is goed voor bouwondernemingen, onderaannemers en zzp’ers die actief zijn op de bouw. Ook uitzendbureau’s die bouwpersoneel bemiddelen merken een groei in het aantal aanvragen voor uitzendkrachten op de bouw.