Sterke economische groei Eurozone in de maand juli 2014

In de Eurozone groeit de economische activiteit in de maand juli van 2014veel sterker dan in de afgelopen maand. Deze conclusie trekt het onderzoeksbureau Markit donderdag 24 juli 2014. De conclusie wordt getrokken op basis van recente cijfers over de economie. De groei in de marktsectoren is verschillend. Vooral in de dienstensectoren is een duidelijke groei in de economische activiteit merkbaar. In de sector industrie blijkt de groei vergelijkbaar te zijn met het groeiniveau van de maand juni 2014.

Onderzoeksbureau Markit
Het onderzoeksbureau Markit heeft een graadmeter voor de economie samengesteld. Deze graadmeter geeft de groei in economische activiteit weer. Volgens de graadeter veranderde de stand van 52,8 in juni naar 54 in juli 2014. Een stand die hoger is dan 50 geeft aan dat de economie groeit.

Volgens Markit-econoom Chris Williamson is de economische groei de afgelopen tijd sterk toegenomen. Op dit moment in de groei in de eurolanden aangetrokken tot bijna het sterkste pijl van de afgelopen drie jaar. Hoewel deze groeicijfers positief zijn kan men nog niet spreken van een grote verbetering. De gemiddelde groei van de economie is 0,4 procent per kwartaal en dat is behoorlijk bescheiden.

Daarnaast is het effect van de herstellende economie op dit moment nog nauwelijks merkbaar op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid trekt slechts een beetje aan.

Reactie van Technisch Werken
De economie trekt aan al is het herstel nog wel fragiel. De wereld maakt op dit moment een aantal ontwikkelingen door die grote gevolgen kunnen hebben voor de economie van Europa. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het conflict tussen Rusland en Oekraïne en al de belangen die daaraan verbonden zijn. Ook in het Midden-Oosten waar de grote olievoorraden zijn is het onrustig. Deze politieke aspecten hebben invloed op het verdere herstel van de economie. Op dit moment zijn veel mensen en bedrijven nog positief gestemd maar deze stemming kan heel snel weer omslaan.