Een op vijftien werknemers kreeg arbeidsongeval in 2013

In 2013 kregen meer dan 485 duizend mensen tijdens het werk te maken met geestelijk letsel of lichamelijk letsel tijdens het werk. Deze informatie werd dinsdag 22 juli 2014 naar buiten gebracht door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld heeft in 2013 ongeveer één op de vijftien werknemers te maken gekregen met een arbeidsongeval. Door de ongevallen bleef ongeveer de helft van de medewerkers een dag of langer dan een dag thuis. Het aantal arbeidsongevallen verschilt per sector. Verhoudingsgewijs ontstonden de meeste arbeidsongevallen in de horecasector.

Letsel door arbeidsongevallen
Van de werknemers die een arbeidsongeval hebben meegemaakt had zeventig procent lichamelijk letsel. Bij lichamelijk letsel kan gedacht worden aan een botbreuk, snijwond, kneuzing of brandwond. Meer dan twintig procent van de mensen die te maken hadden met een arbeidsongeval ondervond hierdoor geestelijke schade. Geestelijke schade is meestal moeilijker vast te stellen dan lichamelijke schade. Onder geestelijke schade vallen psychische problemen zoals angststoornissen en trauma’s ten gevolge van agressief gedrag of hevige stressvolle momenten.

Verschil tussen Mannen en vrouwen
Als men de arbeidsongevallen nader bestudeerd kan men hieruit concluderen dat over het algemeen meer mannen dan vrouwen te maken krijgen met arbeidsongevallen. In 2013 kreeg 7,6 procent van de mannen te maken met een ongeval van de vrouwen was dat 5,3 procent. Volgens het CBS wordt het verhoudingsgewijs hoge percentage van mannen die een arbeidsongeval krijgen verklaard doordat mannen over het algemeen gevaarlijker werk doen dan vrouwen.

Leeftijdsverschil
Er blijkt ook een duidelijk verschil te zijn in de leeftijdscategorieën van werknemers die een arbeidsongeval kregen tijdens hun werk. In de categorie jongere werknemers, dit zijn werknemers tot 25 jaar, blijken in de praktijk de meeste ongevallen plaats te vinden. In deze leeftijdscategorie kreeg 8,2 procent van de werknemers een arbeidsongeval met letsel tot gevolg.  Dit percentage ligt bijna anderhalf keer zo hoog als bij oudere werknemers.

Reactie van Technisch Werken
Veiligheid is van groot belang op de werkplek. Het voorkomen van ongevallen is van groot belang voor de fysieke en mentale gesteldheid van het personeelsbestand. De arbeidsinspectie ziet er onder andere op toe dat er zo veilig mogelijk gewerkt wordt bij bedrijven in Nederland. Een belangrijk aspect van de veiligheid is de houding en het gedrag van de werknemer. Meestal zijn er op de werkplek wel voorzieningen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig maar de werknemers en werkneemsters dienen deze zorgvuldig en consequent te gebruiken.

Werkgevers dienen aan de arbeidsinspectie te kunnen aantonen dat ze werknemers goed hebben geïnstrueerd omtrent veiligheid. Daarnaast dienen werknemers goed op de hoogte te zijn van de voorschriften die bijvoorbeeld gelden bij het bedienen van machines. Om die redenen geven bedrijven hun personeelsleden op voor veiligheidscertificaten voor werkzaamheden op de bouw of aan elektrische voorzieningen zoals VCA en NEN 3140. Daarnaast zijn er ook veiligheidscertificaten die gericht zijn op het bedienen van machines en voertuigen zoals: veilig werken met een hoogwerker, heftruckcertificaat en veilig hijsen. Verder zijn er ook certificaten die gericht zijn op het herkennen van bepaalde stoffen zoals h2s en alle veiligheidsvoorschriften die daar bij horen.

Als werknemers goed getraind zijn en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen kan de kans op ongelukken aanzienlijk worden verkleind.