Meer arbeidsongevallen in 2017

Het aantal arbeidsongevallen is toegenomen in 2017. In totaal hadden afgelopen jaar ruim één op de honderd werknemers in Nederland te maken gehad met een arbeidsongeval. Daarbij werd als uitgangspunt gehanteerd dat het arbeidsongeval geleid moet hebben tot arbeidsongeval vier of meer dagen ziekteverzuim. Als dat het geval was werd het incident meegenomen in de berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het statistiekbureau lag het aantal arbeidsongevallen in 2017 hoger dan het aantal ongevallen op de werkvloer in de jaren daarvoor. Het CBS heeft berekend dat er in 2017 in totaal 93.000 arbeidsongevallen hebben plaatsgevonden met vier of meer dagen ziekteverzuim tot gevolg.

Ongevallen in de industrie
Ongeveer de helft van de arbeidsongevallen met minimaal vier dagen ziekteverzuim tot gevolg vind plaats in de industrie, zorgsector en in de handel. Dat is volgens het CBS niet verwonderlijk want ongeveer de helft van de Nederlanders werkt in deze sectoren. De meest risicovolle sector is de industrie. In deze industrie doen zich relatief veel arbeidsongevallen voor. In de industrie had ongeveer 1,9 procent van de werknemers te maken met een arbeidsongeval met een langdurig verzuim tot gevolg.

Ongevallen op het werk
Jaarlijks gaan er in Nederland ongeveer 20.000 werknemers naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis ten gevolge van een ongeval op het werk. Als men kijkt naar de ongevallen die plaatsvinden dat is er in driekwart van deze gevallen sprake van botbreuken, wonden of verstuikingen.

Veiligheid
Het aantal ongevallen op het werk moet teruggedrongen worden. Daardoor geven veel bedrijven steeds meer veiligheidstrainingen zoals VCA en VIL VCU. Bovendien worden ook duidelijke werkinstructies gegeven zodat met veilig kan werken in bepaalde omgevingen en installaties. Nu de werkdruk toeneemt in de bouw en de industrie loopt de druk op de werknemers op. Dat zorgt er voor dat de kans op fouten en onveilige situaties toeneemt. Het is belangrijk dat bedrijven tijdens een toolboxmeeting en andere vormen van overleg over veiligheid toch aandacht blijven besteden aan veiligheid voor werknemers en alle andere aanwezigen op de werkvloer.