Lonen in Nederland gemiddeld zes procent gedaald in 2013

De salarissen van Nederlandse werknemers zijn gedaald. In 2013 lagen de salarissen van Nederlandse werknemers gemiddeld zes procent lager dan de salarissen in 2012. Deze cijfers komen naar voren uit een onderzoek dat is uitgevoerd door de vacaturesite Monsterboard en Stichting Loonwijzer. Bij dit onderzoek werd door de twee organisaties het gemiddelde bruto uurloon gepeild van 185.000 Nederlandse werknemers. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het gemiddelde bruto uurloon in 2013 voor een Nederlandse werknemer 14,60 euro was. In 2012 was het gemiddelde uurloon voor een Nederlandse werknemer nog 15,50 euro.

De daling in de salarissen verschild per sector. Met name in de IT sector en de financiële sector gingen de salarissen omlaag. Het uurloon van een medewerker in de IT sector daalde gemiddeld met 8,5 procent. In de financiële sector daalde her uurloon met 7,9 procent. De agrarische sector toonde ook een daling van de uurlonen van medewerkers. De daling in het uurloon was in die sector 6,6 procent. Er waren in 2013 ook sectoren waarin medewerkers verhoudingsgewijs weinig salaris inleverden. De sectoren die de kleinste loondaling toonden waren de toeristische sector en de horeca. In deze sectoren daalde het uurloon slechts met één procent. Daar staat tegenover dat in deze sectoren het salaris verhoudingsgewijs laag is. In de horeca en de toeristische sector lag het salaris gemiddeld op 10,40 euro per uur. In het onderwijs en de productie lag het salaris verhoudingsgewijs hoog. In deze sectoren lag het gemiddelde uurloon op 17,30 euro.

Loonsverhoging of niet
Bijna vijftig procent van de deelnemers die aan het onderzoek van vacaturesite Monsterboard en Stichting Loonwijzer deelnemen verwacht dat er in 2014 een loonsverhoging zal worden verstrekt door het bedrijf waar ze werken. De medewerkers in de IT branche zijn hierover nog het meest positief gestemd. Van deze medewerkers verwacht vijfenzestig procent een hoger salaris in 2014.

Vacaturesite Monsterboard en Stichting Loonwijzer hebben in hun rapport ook de baantevredenheid van werknemers in Nederland in beeld gebracht. De tevredenheid van Nederlandse werknemers is iets gedaald. Ten opzichte van het jaar 2013 is de tevredenheid over een baan door een werknemer gedaald van 64 procent naar 60 procent. Ook hierin zijn grote verschillen tussen de sectoren. In de transportsector is de tevredenheid over een baan het sterkste afgenomen. In de productiesector en de zorgsector zijn verhoudingsgewijs veel mensen positief over hun functie.

Reactie van Technisch Werken
De daling van salarissen is in belangrijke mate te wijten aan de economische ontwikkelingen van een land. De economische crisis heeft er voor gezorgd dat bedrijven kritischer naar loonkosten moeten kijken. De loonkosten vormen voor bedrijven meestal de grootste kostenpost. Bedrijven zoeken naar verschillende methodes om het salaris van medewerkers zo laag mogelijk te houden. Sommige bedrijven voelen zich zelfs genoodzaakt om goedkopere buitenlandse medewerkers in te zetten of de productie zelfs geheel naar het buitenland te verhuizen. Minister Asscher wil dat de loonkosten voor bedrijven omlaag gaan zonder daarbij de daadwerkelijke salarissen van medewerkers naar beneden worden bijgesteld. Op dit moment wordt onderzocht of er iets in de ‘fiscale sfeer’ geregeld kan worden om de loonkosten voor bedrijven te verlagen.