Staalproductie wereldwijd gestegen in juni 2014

In juni 2014 is de staalproductie wereldwijd toegenomen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Tussen juni 2013 en juni 2014 is de staalproductie in de wereld toegenomen met 3,1 procent. Dit komt in tonnage neer op een toename van 137 miljoen ton staal. Dinsdag 22 juli 2014 maakte de World Steel Association dit bericht bekend.

Staalproductie in verschillende landen
De toename in de staalproductie is per land verschillend. Zo nam de Chinese staalproductie toe met 4,5 procent, hierdoor kwam de totale staalproductie in dat land op 69,3 miljoen ton. In Duitsland nam de staalproductie met 0,6 procent toe. In dat land kwam de staalproductie daardoor op een totaal van 3,6 miljoen ton staal.

De Nederlandse staalproductie deed het ten opzichte van andere landen in de wereld minder goed. Er was zelfs sprake van en daling in de staalproductie. De staalproductie daalde met 3 procent. Hierdoor kwam de staalproductie in Nederland in juni op 577.000 ton.

In de Verenigde Staten was er een toename in de staalproductie van 1,9 procent. Hierdoor kwam de totale staalproductie daar op 7,2 miljoen ton. In Rusland steeg de staalproductie ook, hier was de toename 4 procent. In Rusland steeg de staalproductie daardoor naar 5,9 miljoen ton. In Oekraïne daalde de staalproductie echter met 6 procent waardoor de staalproductie in dat land kwam op bijna 2,6 miljoen ton.

Reactie van Technisch Werken
Ee toename in de staalproductie wereldwijd is goed nieuws. Het valt echter wel op dat de staalproductie in Nederland in juni nog niet een groei laat zien. Ook de groeicijfers van de Duitse staalproductie vallen enigszins tegen als deze worden vergeleken met de groeicijfers van China en Rusland.

Ondanks de tegenvallende cijfers van Nederland lijkt de metaalsector zich voorzichtig te herstellen van de economische crisis. Met name de specialistische sectoren in de werktuigbouwkunde draaien over het algemeen beter dan tijdens de crisisjaren. In de eenvoudige staalproductie, waarbij de nadruk ligt op de kwantiteit in plaats van op de kwaliteit, is er sprake van veel concurrentie.

Hierdoor komen prijzen onder druk te staan. Concurrentie in de metaalsector vindt tegenwoordig niet alleen plaats binnen de landsgrenzen. Er is sprake van wereldwijde concurrentie in de metaal.  Met name lage loonlanden vormen stevige concurrenten voor de Europese metaalmarkt. In Europa zal men de metaalbranche meer moeten gaan richten op specialisaties en nieuwe technologische oplossingen.

In Nederland legt men steeds meer de focus op ontwikkeling van nieuwe producten. Dit is noodzakelijk, het is echter de vraag of Nederland niet te laat is met de ontwikkeling en implementatie van innovaties in de techniek. Andere landen waaronder Duitsland hebben hier al langer de focus op gelegd.