Garantieregeling scheepsbouw in 2013 en 2014 nauwelijks gebruikt

De scheepsbouw is een belangrijke sector in de Nederlandse economie. Er zijn in Nederland verschillende toonaangevende scheepsbouwers gevestigd. De bedrijven leveren schepen over de hele wereld. Aan de scheepsbouw zijn echter financiële risico’s verbonden. Er moet veel materiaal worden ingekocht en daarnaast moeten veel arbeidsuren worden geïnvesteerd voordat een schip of jacht daadwerkelijk is  afgebouwd. Een scheepsbouwer krijgt de kosten van de bouw door hun klanten betaald in termijnen. Het komt echter in de economische crisis helaas regelmatig voor dat de klanten van de scheepsbouwers in financiële moeilijkheden raken. Dit heeft tot gevolg dat scheepsbouwers langer op hun geld moeten wachten. Het personeel van de scheepsbouwers kan echter niet stilzitten want dat kost nog meer geld. Door de betalingsproblemen van hun klanten raken scheepsbouwers zelf vaak ook in financiële problemen.

Garantieregeling Scheepsnieuwbouw Financiering (GSF)
De Nederlandse regering heeft een garantieregeling ingevoerd voor de scheepsbouwers in 2013. Deze garantieregeling draagt de naam ‘Garantieregeling Scheepsnieuwbouw Financiering (GSF)’ en moet de risico’s voor deze scheepsbouwsector zoveel mogelijk beperken. De totale investering in de garantieregeling is 1 miljard euro en is bestemd om de financiering van nieuwe scheepsbouworders mogelijk te maken. De garantieregeling wordt echter nauwelijks gebruikt door scheepsbouwwerven in Nederland. Het Financieele Dagblad melde maandag 2 juni 2014 dat scheepsbouwers juist geen gehoor vinden bij banken als ze problemen hebben met hun financiering.

In juni 2014 is de garantieregeling voor de scheepsbouw in totaal 15 maanden van kracht. De regeling is bedoelt voor werven die schepen bouwen in de hogere prijsklasse. Dit zijn werven die schepen bouwen met een prijs de 3 miljoen en 100 miljoen euro. De beschikbaarheid van kapitaal moet door de garantieregeling gegarandeerd zijn.

De Garantieregeling Scheepsnieuwbouw Financiering (GSF) is tot op heden niet gebruikt. Dit schept verbazing bij de politieke partij het CDA. Deze partij gaat opheldering vragen bij Henk Kamp de minister van Economische Zaken.

Reactie van Technisch Werken
Het is bijzonder dat de Garantieregeling Scheepsnieuwbouw Financiering (GSF) tot nu toe niet is gebruikt. De scheepsbouwsector is een sector die de afgelopen jaren een zware tijd heeft gehad. Verschillende grote scheepsbouwers zijn in moeilijkheden gekomen door klanten die niet betalen of die betalingsproblemen hadden.

De voorwaarden die aan de regeling zijn verbonden zullen er misschien voor hebben gezorgd dat veel scheepsbouwers niet in aanmerking kunnen komen voor de regeling. Het is terecht dat het CDA hierover opheldering wil. De Garantieregeling Scheepsnieuwbouw Financiering (GSF) klinkt mooi maar de regeling moet natuurlijk wel effectief zijn. Anders heeft het geen zin om 1 miljard euro te investeren in een regeling voor een sector in een moeilijke tijd. Als men de scheepsbouw wil helpen zal men echt concrete plannen en oplossingen moeten invoeren die daadwerkelijk nu hebben voor deze unieke sector. Daarbij moet men rekening houden met de specifieke factoren die een rol spelen in deze sector. Daar moet men de voorwaarden van de garantieregeling op aanpassen.