Aantal gedwongen huizenverkopen steeg in 2013

De laatste tijd is er veel positief nieuws over de huizenmarkt. De huizenverkoop is in het laatste kwartaal van 2013 behoorlijk gestegen. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) maakte donderdag 16 januari 2014 echter bekend dat daar ook veel gedwongen woningverkopen bij zitten. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woning is de instantie die de NHG verstrekt. Deze instantie maakte bekend dat in 2013 in totaal 4522 huishoudens een beroep moesten doen op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bij de verkoop van hun woning. Dit aantal is een toename van 27 procent ten opzichte van 2012.

Volgens de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning is de toename van het aantal mensen dat een beroep doet op de NHG garantie te wijten aan de daling in de woningprijzen. Daarnaast zorgt ook de stijgende werkloosheid en een toename van het aantal echtscheidingen er voor dat woningen verkocht moeten worden. Dat hierbij de woningen beneden de aanschafwaarde worden verkocht is een nadelig gevolg. Het verlies dat bij de woningverkoop werd geleden is verschillend. Gemiddeld was het verlies op een woning ongeveer 11 procent. Als men het verlies zou moeten uitdrukken in een bedrag dan is het verlies dat per woning wordt geleden gemiddeld veertigduizend euro.

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woning verstrekt binnen bepaalde voorwaarden aan nieuwe huizenbezitters een hypotheekgarantie. Deze garantie zorgt er voor dat (een deel) van de restschuld  van een huis bij een gedwongen woningverkoop wordt vergoed vanuit het waarborgfonds. In 2013 kreeg 79 procent van de voormalige huizenbezitters hun restschuld kwijtgescholden. Dit was in 2012 nog 75 procent.

Reactie van Technisch Werken
De woningmarkt is nog niet volledig hersteld. Het herstel zal moeten voortduren. Toch is aan elke gedwongen woningverkoop ook weer een koper verbonden die de woning tegen een redelijk gunstige prijs kan bemachtigen. Er kan daardoor wel een doorstroom plaatsvinden en de kansen voor starters op de woningmarkt zijn ook beter. Meestal liggen aan gedwongen woningverkoop financiële redenen ten grondslag. Dat is natuurlijk geen positief teken voor de economie.