Twintig procent van de huizen met verlies verkocht in 2013

In 2013 zijn veel huizen voor een lagere prijs verkocht dan de aanschafprijs van de woning. In totaal zou ongeveer één op de vijf huizen met verlies zijn verkocht. Dit houdt in dat de verkoper een lagere prijs voor de woning heeft gekregen dan de oorspronkelijke aanschafprijs van de woning. De verkoper of verkopers van de woning kunnen dan met een restschuld blijven zitten of kunnen zich indien mogelijk beroepen op de Nationale Hypotheek Garantie die ook wel NHG wordt genoemd. Dit is natuurlijk alleen van toepassing op de woningen die onder de NHG garantievoorwaarden zijn aangeschaft. De NHG kan dan het verlies compenseren.

De berichtgeving over de huizen die met verlies zijn verkocht zijn gebaseerd op een onderzoek van de NOS. Deze instantie deed het onderzoek op basis van gegevens die in het Kadaster zijn vermeld. Maandag drie februari publiceerde de NOS de resultaten van het onderzoek. Hieruit komt naar voren dat bij 17.913 woningen verkochte woningen in 2013 de verkoopprijs lager lag dan de prijs die oorspronkelijk voor de woning was betaald. Dit aantal is behoorlijk hoger dan het aantal met verlies verkochte woningen in 2012. In 2013 lag het aantal huizen dat met verlies is verkocht ongeveer veertig procent hoger ten opzichte van 2012.

Niet in elke provincie worden evenveel huizen met verlies verkocht. In de provincies Flevoland en Gelderland zijn verhoudingsgewijs de meeste huizen met verlies verkocht. In Zeeland en Noord-Holland werden in verhouding weinig woningen met verlies verkocht. De verschillen in het verlies per woning zijn ook groot. Sommige woningen worden voor tienduizenden euro’s minder verkocht terwijl bij andere woningen het verlies slechts een paar duizend euro was. Bij ongeveer twintig procent van de woningverkopen had de verkoper een verlies geleden van meer dan veertigduizend euro.

Reactie van Technisch Werken
Het onderzoek van de NOS zal bij veel mensen geen verbazing scheppen. Het is echter wel moeilijk om conclusies aan dit onderzoek te verbinden. Sommige woningen zijn tegen overdreven hoge prijzen aanschaft. Daar zit een hoop lucht in die er op een gegeven moment uit moet komen. Daarnaast zijn er ook veel gedwongen verkopen geweest in 2013. Mensen verliezen hun baan of moeten vanwege relatieproblemen zoals een scheiding hun woning verkopen. Dit zorgt er voor dat de verkoper van de woningen de woning zo snel mogelijk moet verkopen.

De meeste woningzoekers op de markt hebben over het algemeen geen haast en daarnaast hebben ze volop keuze uit verschillende woningen. Hierdoor staan ze stevig in hun onderhandelingspositie. Dit zorgt er voor dat de woningprijs naar beneden gedrukt kan worden. Een hoop mensen die hun woning gedwongen moeten verkopen kunnen hierdoor verder in de problemen komen. Voor kopers kan dit echter weer een nieuwe kans betekenen. Het jaar 2014 zal een bijzonder jaar worden voor de woningverkoop. Er zullen mensen zijn die hun baan verliezen maar er zijn ook mensen die een nieuwe baan vinden vanwege het oplevende vertrouwen in de economie. De vraag is of dit oplevende vertrouwen zich zal uiten in de woningprijzen en het aantal woningverkopen.