Stijging gedwongen huizenverkopen kwartaal 1 van 2014

De woningverkopen nemen toe in 2014. Dit is natuurlijk goed nieuws voor de economie. Desondanks is het aantal gedwongen huizenverkopen gestegen. Woningen die onder de Nationale Hypotheekgarantie zijn aangeschaft bieden de woningeigenaren over het algemeen de zekerheid dat een eventueel verlies bij een woningverkoop wordt afgedekt. Daarvoor kan een beroep worden gedaan op de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

Nationale Hypotheekgarantie
Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) verstrekt de Nationale Hypotheek Garantie. De NHG zorgt er voor dat de verkopers bij een gedwongen verkoop van de woning niet met een restschuld blijven zitten. De NHG betaald de restschuld dan af aan de hypotheekverstrekker. Het aantal mensen dat een beroep doet op de NHG geeft een indicatie van het aantal woningen dat met verlies is verkocht. De eerste drie maanden van 2014 hebben 1272 huiseigenaren bij de verkoop van hun woning gebruik moeten maken van de NHG. Deze verkopers hebben hun huizen daadwerkelijk met verlies verkocht. Als men dit aantal vergelijkt met het gemiddelde aantal woningverkopen met verlies in 2013 ziet men in het eerste kwartaal van 2014 duidelijk een stijging. Deze stijging is 13 procent.

Huizen ‘onder water’
De huizenprijzen dalen nog steeds. De belangrijkste oorzaak hiervan heeft te maken met het feit dat op veel woningen een hogere hypotheek is afgesloten dan de daadwerkelijke huidige waarde van de woning. Huizen met een hogere hypotheek dan de daadwerkelijke verkoopwaarde staan spreekwoordelijk ‘onder water’.

Verliezen bij woningverkoop
In sommige gevallen zal een woning met verlies moeten worden verkocht. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met echtscheidingen of door het verliezen van een baan. De financiële problemen die door deze situaties ontstaan kunnen er voor zorgen dan woningeigenaren gedwongen worden om hun woning te verkopen omdat ze niet meer aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Over het algemeen brengen gedwongen woningverkopen verliezen met zich mee. Het gemiddelde verlies dat ontstaat bij een gedwongen woningverkoop is 38.400 euro. Dit gaat dan echter om woningen die onder NHG vallen.

Na-ijleffect op de woningmarkt
Het aantal woningverkopen met verlies zal in 2014 vermoedelijk stijgen. Hiermee houdt het Waarborgfonds rekening. Het stijgend aantal woningverkopen met verlies heeft onder andere te maken met het na-ijleffect van de woningmarkt ten opzichte van de economie. Als de economie langzamerhand hersteld zal de woningmarkt niet meteen aanzienlijk verbeteren. Dit gebeurd meestal na een paar maanden of na een jaar.

Reactie van Technisch Werken
Het herstel van de economie gebeurd niet van de ene op de andere dag. Dit is ook zo met de woningmarkt. In het verleden werd er verhoudingsgewijs veel geleend voor de aanschaf van een woning. Tegenwoordig wordt dit door verschillende regels zoveel mogelijk beperkt. De gemiddelde schuld per hoofd van de bevolking moet omlaag. De mensen die echter nog een te hoge schuld op een woning hebben zullen de gevolgen daarvan merken bij de verkoop van hun woning. Daarom verkopen veel mensen hun woning niet tenzij ze daartoe verplicht worden. Deze verplichting ontstaat over het algemeen alleen wanneer men niet meer voldoen aan het betalen van hun hypotheeklasten.