Tot kwartaal 3 van 2014 meer gedwongen huizenverkopen dan 2013

In Nederland is het aantal gedwongen huizenverkopen tot en met het derde kwartaal van 2014 gestegen met 5 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2013. In totaal zijn er tot en met kwartaal drie van 2014 bijna 3.600 huizen gedwongen verkocht. Deze informatie is naar buiten gebracht door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW). Deze stichting is ook verantwoordelijk voor het verstrekken van de Nationale Hypotheek Garantie. In de laatste driemaandelijkse periode werden bij het fonds 1.336 verliesdeclaraties neergelegd. Dit is ongeveer 16 procent meer verliesdeclaraties dan in 2013. Volgens de WEW blijven de verliezen nog beheersbaar in de woningmarkt. De komende tijd wordt verwacht dat  er nog geen aanspraak op de achtervang van de overheid hoeft te worden gemaakt.

Hoogte van verlies in woningverkoop
Woningeigenaren die hun woning gedwongen moeten verkopen verliezen over het algemeen geld. De verkoopwaarde in de economische crisis is dikwijls lager dan de oorspronkelijke aanschafprijs van de woning. Als de woning onder de Nationale Hypotheekgarantie is aangekocht kunnen woningeigenaren bij een gedwongen woningverkoop onder strenge voorwaarden aanspraak maken op het verlies dat ze lijden bij de verkoop van de woning. Met het verlies bij de verkoop wordt de restschuld bedoelt die blijft staan als op een woning een hogere hypotheek is afgesloten dan de daadwerkelijke verkoopprijs van de woning.

In 2013 was het gemiddelde verliesbedrag per woningverkoop meer dan 40.000 euro. In 2013 was dit bedrag lager geworden en was het gemiddelde bedrag waarvoor aanspraak werd gemaakt op de Nationale Hypotheekgarantie ongeveer 36.700 euro.

Reactie van Technisch Werken
Het aantal verkopen van woningen neemt toe maar daar zitten ook veel gedwongen verkopen bij. De huizenprijzen stijgen een beetje. Dit zal er waarschijnlijk voor hebben gezorgd dat de gemiddelde restschuld iets gereduceerd is. De woningmarkt is echter nog lang niet hersteld. Dit heeft voor een groot deel te maken met het fragiele consumentenvertrouwen in Nederland. Er worden wel duurdere uitgaven gedaan door consumenten maar dat betreft meestal consumenten die zelf meer eigen vermogen hebben. De banken en andere hypotheekverstrekkers zijn in 2014 nog steeds terughoudend met het verstrekken van hypotheken aan woningkopers.

Deze terughoudendheid heeft ook een weerslag op de economie. Als banken terughoudend zijn zullen consumenten ook aarzelen om geld te besteden. De overheid geeft op dit moment ook nog geen blijk van vertrouwen in de economie. De bezuinigingen zijn nog niet van de baan. De internationale conflicten zorgen er daarnaast voor dat het vertrouwen van veel mensen in de economie nog ver te zoeken is. Pas als dit vertrouwen hersteld kan markt groeien.