Wat is ammoniak en waar wordt ammoniak voor gebruikt?

heeft een molecuulformule van NH3 en is een anorganische verbinding van waterstof en stikstof. De verbinding bevat geen vlakke structuur. In plaats daarvan vormt het een tetraëder waarbij stikstof in het midden aanwezig is. Ammoniak is geen ongevaarlijk gas. Bij kamertemperatuur is het gas giftig en brandbaar. Ammoniak is een kleurloos gas dat goed opgemerkt kan worden door de sterke geur. Een andere eigenschap van ammoniak is de oplosbaarheid in water. Ammoniak kan tot wel 33 procent van de totale massa worden opgelost in water. Ammoniakoplossingen die zijn verdund worden ook wel ammonia genoemd. In feite is ammonia een oplossing van het ammoniakgas in water. Het symbool dat hiervoor wordt gebruikt is NH3(aq). Ammoniak wordt onder andere gebruikt in schoonmaakmiddelen en koelinstallaties.

Ammoniak in schoonmaakmiddelen
Ammonia worden ook wel ammoniumhydroxide genoemd en worden gebruikt als schoonmaakmiddel. Het is een sterke base en daardoor geschikt voor het ontvetten van objecten die van verf moeten worden voorzien. Vet los goed op in een ammoniakoplossing maar daarbij moet wel rekening gehouden worden met de schadelijke lucht die bij ammonia vrijkomt. Een goede ventilatie is belangrijk.

Ammoniak in koelinstallaties
Ammoniak wordt als een van de meest betrouwbare koelmiddelen beschouwd. Het wordt veel gebruik als koelmiddel voor voedingsmiddelen in industriële fabrieksprocessen. Dit komt omdat ammoniak over zeer goede thermodynamische eigenschappen beschikt. Ammoniak is een natuurlijk koudemiddel dat veel in de industriële koudetechniek wordt gebruikt. Hoewel het een giftig gas is draagt het niet bij aan het broeikaseffect. Daardoor is ammoniak minder schadelijk dan chemische koudemiddelen. De overheid steunt het gebruik van ammoniak in koelinstallaties. Daarnaast stelt de overheid wel strenge eisen aan deze installaties zodat deze veilig worden aangelegd en de kans op ammoniakvergiftiging zo goed als uitgesloten wordt.