Wat is een aquaduct en waar wordt deze voor gebruikt?

Aquaducten zijn bruggen die worden gebruikt voor het transporteren van water. Kenmerkend voor deze bouwwerken is dat het transport van het water kunstmatig door mensen wordt gestuurd. Een aquaduct kan een waterleiding, kanaal of rivier van koers laten veranderen. Andere verkeersstromen zoals het wegverkeer worden onder het aquaduct geleid. Het is echter ook mogelijk dat er waterverkeer onder het aquaduct wordt geleid.

Geschiedenis van aquaducten
Aquaducten werden al ruim voor het begin van de jaartelling door onder andere de Romeinen gebruikt. In eerste instantie werden aquaducten toegepast als irrigatiesystemen. Doormiddel van een aquaduct kon men water transporteren naar stukken grond die niet in de buurt lagen van een waterbron. Door irrigatie kon men dus ook gebieden die verder bij rivieren en meren vandaan lagen voorzien van water.

De term aquaduct is afkomstig uit het Romeins. Het woord ‘aqua’ staat voor water en het woord ‘ducere’ staat voor het leiden. De aquaducten die door de Romeinen werden aangelegd werden ook gebruikt voor de drinkwatervoorziening van grote steden.  Grote aquaducten konden ongeveer 190.000 m3 water per dag overbrengen. In de stad Rome worden een aantal Romeinse aquaducten zelfs heden nog gebruikt voor watertransport. In Nederland werden vroeger ook wel aquaducten gebruikt maar op veel kleinere schaal.

Aquaducten of kanaalbruggen
Tegenwoordig worden aquaducten vooral toegepast in de vorm van kanaalburggen. Dit zijn in feite waterwegen die door mensen vervaardigd zijn om een kruising tussen wegverkeer en scheepsverkeer mogelijk te maken. Hierbij loopt het wegverkeer onder de kanaalbrug door. In de civiele techniek spreekt men van kanaalbruggen en niet van aquaducten omdat men bij aquaducten vooral denkt aan het transporteren van water. Dit is niet de hoofdoelstelling van een kanaalbrug omdat deze brug vooral wordt gebruikt voor het mogelijk maken van transport over water. Bij de toepassing van kanaalbruggen om waterwegen met elkaar te laten kruisen is ten minste een van beide waterwegen een kunstmatig aangelegde weg bijvoorbeeld in de vorm van een kanaalbrug.