Wat is een warmtewisselaar en waar wordt deze voor gebruikt?

Warmtewisselaars zijn apparaten die worden gebruikt om de warmte van een bepaalde vloeistof of gas gescheiden over te brengen op een andere vloeistof of gas. De afgewerkte lucht die uit een gebouw wordt getransporteerd is in de vertrekken van het gebouw opgewarmd. Hierdoor heeft de afgewerkte lucht een bepaalde energiewaarde. De warmte uit de afgewerkte lucht wordt onttrokken en gebruikt om verse lucht die in het gebouw wordt gebracht op te warmen. Hiermee wordt als het ware warmte teruggewonnen. Daarom noemt men dit systeem warmteterugwinning. Door gebruik te maken van een warmtewisselaar kan men energie besparen.

Ketels
Een Cv-ketel is ook een soort warmtewisselaar. Een Cv-ketel brengt namelijk de warmte van het verbrandingsgas over op het water dat door de leidingen van een Cv-installatie heen stroomt.  In een combiketel zit ook een warmtewisselaar. Deze wordt bijvoorbeeld gebruikt om heet Cv-water in warm tapwater om te zetten. Grote bedrijven in de industrie maken gebruik van omvangrijke stoomketels. Deze kunnen het bedrijf van energie voorzien. Hierbij wordt stoom gebruikt. Stoom is in feite heet verdampt water en lucht. Stoom kan echter ook weer worden afgekoeld zodat de stoom gaat condenseren.

Condensors en warmtewisselaars
Voor het verhitten en verwarmen van vloeistoffen wordt een warmtewissel gebruikt en voor het afkoelen van stoom zijn condensors nodig. Deze warmtewisselaars en condensors moeten goed bestand zijn tegen vocht daarom worden ze gemaakt van corrosievaste materialen zoals cunifer. Een warmtewisselaar brengt warmte over op een vloeistof of een gas en een condensor zorgt er voor dat de warmte juist wordt afgevoerd zodat de vloeistof of gas juist wordt afgekoeld en gaat condenseren.

De ideale warmtewisselaar
Een warmtewisselaar werkt optimaal wanneer de warmtewisselaar de eerste vloeistof of gas afkoelt tot de temperatuur waarmee de tweede vloeistof of gas instroomt. Het is ook mogelijk dat de tweede vloeistof of gas door de warmtewisselaar tot een lagere temperatuur wordt afgekoeld. Om dan veel rendement te krijgen is het belangrijk dat een verhoudingsgewijs grote hoeveelheid gas of vloeistof wordt afgekoeld. Men maakt gebruik van een tegenstroomprincipe bij warmtewisselaars. Dit tegenstoomprincipe zorgt er voor dat twee vloeistoffen of gassen tegen elkaar instromen en zo warmte en koude aan elkaar overdragen.