Nederlands bedrijfsleven investeerde in 2013 flink in duurzame energie

In 2013 heeft het bedrijfsleven van Nederland behoorlijk geïnvesteerd in duurzame energie en de energiebesparende technieken. Door de gunstige belastingkorting van de overheid hebben bedrijven in 2013 in totaal 1,8 miljard euro geïnvesteerd. Ten opzichte van 2012 waren de investeringen bijna anderhalf keer zoveel. Deze informatie komt naar voren uit het jaarrapport over de Energie- en Investeringsaftrek. Dit rapport is opgesteld in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

CO2-reductie
De investeringen die door het Nederlandse bedrijfsleven in 2013 zijn gedaan hebben een gunstig effect op het beperken van de CO2-uitstoot. De totale CO2-reductie zou ongeveer 1530 kiloton per jaar zijn. Dit is een aanzienlijke verlaging van de emissie. 1530 Kiloton CO2-uitstoot is vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van 540.000 huishoudens.

De investeringen in duurzame energie werden door verschillende bedrijven in Nederland gedaan. Met name energieproducenten investeerden veel. Ook bedrijven in de industrie hebben in 2013 veel geld geïnvesteerd in duurzame energie. Verder was zonne-energie bij veel bedrijven populair. In de landbouwsector en tuinbouwsector heeft men verhoudingsgewijs veel in zonne-energie geïnvesteerd.

Energie- en Investeringsaftrek
Met de gunstige belastingkorting wordt de Energie- en Investeringsaftrek bedoelt. Deze aftrekpost bestaat al sinds 1997. Met deze aftrekpost hoopt de Nederlandse overheid bedrijven aan te sporen om meer te investeren in duurzame energiebronnen zodat het energieverbruik en de CO2 emissie worden verlaagd. De afspraken met betrekking tot duurzame energie staat in een Energieakkoord. Dit akkoord is in 2013 opgesteld en ondertekenend door verschillende partijen.

Voor veel bedrijven speelt geld een belangrijke rol bij een beslissing om te investeren in duurzame energie. De economische crisis heeft er voor gezorgd dat bedrijven keuzes moeten maken. Toch is sinds de economische crisis van 2009 het aantal aanvragen voor Energie- en Investeringsaftrek in Nederland bijna verdubbeld. In 2009 was het aantal aanvragen voor deze regeling nog 11.500 in 2013 was het aantal aanvragen gestegen naar 19.500. In 2013 hebben veel ondernemers daardoor geprofiteerd van een belastingkorting. Deze belastingkorting komt totaal naar schatting uit op 140 miljoen euro.

Reactie van Technisch Werken
Duurzame energiebronnen zijn er wel. Zonnepanelen en windturbines worden steeds efficiënter gebouwd en daarnaast wordt het rendement van deze energieopwekkers vergroot. Geen wonder dat veel bedrijven overwegen om te investeren in duurzame energiebronnen. De prijs van gas is voor Europa een onzekere factor omdat we afhankelijk zijn van Rusland. Dat land heeft al een tijd gespannen politieke verhoudingen met Oekraïne. Omdat het Europese gas door Oekraïne wordt getransporteerd kunnen veel Europese landen de gevolgen merken van het conflict tussen de twee landen. Dit zorgt voor onzekerheid. De prijzen van gas kunnen op korte termijn omhoog schieten. Het is ook mogelijk dat de prijzen van gas juist gelijk blijven.

Voor bedrijven is onzekerheid niet prettig. Een stabiele energievoorziening zorgt voor veel rust en zekerheid. Als men voor een deel energie zelf kan opwekken door gebruik te maken van zon- en windenergie is men minder afhankelijk van andere partijen. Een investering in duurzame energie kan voor bedrijven daardoor niet alleen financieel aantrekkelijk zijn, het kan ook meer stabiliteit en zekerheid opleveren. Dat is in een economisch moeizame tijd geen overbodige luxe.