Doorstroom uitkeringsgerechtigden vanuit WW naar bijstand in 2013

De meeste mensen die een baan verliezen hebben recht op een WW uitkering. De lengte van deze uitkering is afhankelijk van de periode dat de desbetreffende persoon betaald werk heeft gehad. De afgelopen vijf jaar is het aantal mensen dat vanuit een WW-uitkering uitstroomde in de bijstand toegenomen. Toen de economische crisis in 2008 begin stroomden ongeveer 14.000 mensen van de WW-uitkering naar een bijstandsuitkering. Vijf jaar later, in 2013, gebeurde dit met bijna 31.000 mensen.

Uitstroom in de bijstand
Het absolute aantal mensen dat vanuit een WW-uitkering uitstroomde naar een bijstandsuitkering is in 5 jaar verdubbeld. Het percentage mensen dat vanuit de WW naar de bijstand uitstroomde is echter gelijk gebleven. Dit komt omdat ook het aantal WW-uitkeringen ruim verdubbelde in deze vijf jaar. Van alle mensen die in de WW terecht is gekomen komt 1 op de 6 na het behalen van de maximale WW- uitkeringsduur in de bijstand terecht. Over het algemeen komen verhoudingsgewijs veel laagopgeleiden en 55-plussers in de bijstand terecht. Voor deze groepen is het moeilijk om werk te vinden.

Reactie van Technisch Werken
Voor bepaalde groepen op de arbeidsmarkt is het moeilijk om werk te vinden. Deze groepen moeten door de overheid worden ondersteund bij het vinden van passend werk. Dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Laagopgeleide werknemers hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt omdat veel eenvoudig werk door machines en automatisering wordt overgenomen. De belangrijkste oplossing voor deze groep werkzoekenden is omscholing of bijscholing.

Voor vijftigplussers zijn al verschillende oplossingen ingevoerd zoals premiekorting voor de werkgevers wanneer ze deze werknemers in dienst nemen. Daarnaast zijn ook voor deze groep verschillende omscholingstrajecten en bijscholingsprogramma’s. De komende jaren zal moeten blijken of deze oplossingen daadwerkelijk effect hebben.