Vijftig procent meer hypotheekaanvragen in 2014

Bij het Hypotheken Data Netwerk (HDN) zijn in 2014 bijna vijftig procent meer hypotheken aangevraagd dan in de periode daarvoor. Het Hypotheken Data Netwerk is een elektronisch platform en registreert ongeveer vijfenzeventig procent van alle hypotheekaanvragen in Nederland. Bijna alle grote hypotheekverstrekkers zijn bij de HDN aangesloten, alleen de Rabobank niet.

Vooral in de maand december zijn verhoudingsgewijs veel hypotheken aangevraagd in 2014. In deze maand zijn er in totaal 28.938 hypotheken aangevraagd. Dit is een stijging van meer dan vijftig procent ten opzichte van dezelfde maand in 2013. Ook ten opzichte van de maand november 2014 was de stijging groot. In totaal werden er in december 2014 ongeveer drieëntwintig procent meer hypotheekaanvragen gedaan.  Het aantal hypotheeklaanvragen van 2014 kwam op een totaal van 225.804.

Minder lenen in 2015
Men vermoed dat veel consumenten een woning hebben gekocht in december 2014 omdat in januari 2015 de nieuwe regels met betrekking tot het afsluiten van hypotheken zijn ingegaan. In 2015 kunnen mensen minder geld lenen voor een woning omdat er strengere eisen worden gesteld. Zo kan men een minder hoge hypotheek afsluiten ten opzichte van het inkomen in 2015. Daarom was het voor veel huizenzoekers interessant om in 2014 nog een woning aan te schaffen.

Verder was de maand december interessant voor huizenzoekers omdat men nog gebruik kon maken van de verruimde schenkingsvrijstelling. Dit was de laatste maand waarin men deze vrijstelling nog kon gebruiken voor de aanschaf van een woning. Ondanks dat is het effect van deze vrijstellingsregeling moeilijk terug te zien in de woningmarkt. De Rabobank benoemde dat veel kopers ook zonder gift de woning hadden gekocht. Echter notarissen noemden de schenkingsvrijstelling een groot succes.

Reactie van Technisch Werken
Het ging goed met de woningverkoop in 2014. Toch is er wel sprake van een vertekenend beeld omdat de regels omtrent de hypotheekverstrekking zijn verandert in 2015. Daarom werden in december 2014 nog veel woningen verkocht. In 2015 zal de woningmarkt misschien aantrekken maar dat is nog niet zeker. De strengere hypotheekregels kunnen een belemmering vormen voor consumenten die een woning willen kopen. Hierdoor kunnen strengere regels een averechts effect uitoefenen op de woningmarkt. Dit is jammer want de woningmarkt moet juist gestimuleerd worden.