Aantal zzp’ers met een VAR-wuo nam toe vanaf 2014

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde zaterdag 5 maart dat een op de vijf zelfstandigen zonder personeel (zzp’er) in 2014 een Verklaring Arbeidsrelatie winst uit onderneming (VAR-wuo) had. Een zzp’er is een opdrachtnemer hij of zij voert namelijk werkzaamheden in opdracht van een opdrachtgever uit. Een opdrachtgever kan een bedrijf of organisatie zijn. Ook overheidsinstellingen kunnen opdrachten geven aan zzp’ers.

VAR-wuo

Opdrachtnemers die in bezit zij  van een VAR-wuo worden door de Belastingdienst in Nederland gezien als ondernemer. Bedrijven worden in dat geval niet aangeslagen voor loonheffing. Een zzp’er met een VAR-wuo verklaring kan gebruikmaken van speciale aftrekposten. Een voorbeeld van deze bijzondere aftrekposten is de zogenoemde zelfstandigenaftrek.

VAR-wuo in de bouw en overige sectoren

Een groot deel van de zzp’ers die een VAR-wuo verklaring heeft is werkzaam in de bouwsector. Ook in de ICT en de zakelijke dienstverlening zijn veel zzp’ers werkzaam met een VAR-wuo verklaring. Beide groepen vertegenwoordigen ruim een derde van het aantal VAR-wuo verklaringen

Volgens het CBS neemt het aantal personen met een VAR-wuo verklaring toe van 17 procent in 2011 tot 20 procent in 2014. Dit betekent dat 278.000 mensen van wie het zzp-schap de belangrijkste inkomstenbron is op dit moment een VAR-wuo verklaring heeft.

Reactie van Technisch Werken

Als een groot deel van de zzp’ers met een VAR-wuo verklaring werkt in de bouw dan kan het aantal VAR-wuo verklaringen de komende tijd verder toenemen.  De bouwsector draait steeds beter in Nederland.  Het aantal bouwprojecten is toegenomen sinds 2014. Vooral de woningbouw is een sterk groeiende bouwsector. Dit betekent dst er steeds meer werkgelegenheid ontstaat in de nouw. Dat is goed voor alle bouwbedrijven ook voor zzp’ers.