Aantal nieuwe WW uitkeringen daalde in april 2014

De economie in Nederland trekt aan. Bedrijven zijn positiever en doen meer investeringen. Ook het personeelsbestand van veel bedrijven begint te groeien. Dit gebeurd niet explosief maar gestaag. Toch is er wel een duidelijke stijgende lijn zichtbaar. Dit is onder andere merkbaar in de afname van het aantal WW uitkeringen in Nederland. In de maand april van 2014 nam het aantal mensen in de WW af met 2, 3 procent. Hierdoor kwam het aantal mensen in de WW uitkering op 443.000. In totaal kwamen er 42.000 nieuwe WW uitkeringen bij in april. Dit aantal is tien procent lager dan het aantal nieuwe WW uitkeringen in de maand maart. Ook ten opzichte van 2013 is het aantal WW uitkeringen gedaald.

Werkhervatting zorgde er in 3, 5 procent van de gevallen voor dat een uitkering werd stopgezet. Het aantal werkhervatters is met 16 procent gestegen ten opzichte van 2013. Daarnaast trokken veel jongeren zich terug van de arbeidsmarkt. Dit had verschillende redenen. Een aantal jongeren kiest er voor om weer een studie of opleiding te gaan volgen. Hierdoor vergroten zij hun waarde op de arbeidsmarkt. Er zijn echter ook jongeren en volwassenen die de arbeidsmarkt de rug toekeren omdat ze geen vertrouwen hebben dat ze binnen redelijke tijd een passende baan vinden.

Reactie van Technisch Werken

Een daling in het aantal WW uitkeringen is goed nieuws. Echter is het aantal werkhervattingen vrij laag ten opzichte van het geheel. Toch is het een stap in de goede richting, zeker als men de cijfers van 2014 vergelijkt met de cijfers van 2013. Er moet nog veel gebeuren. Het kabinet buigt zich over de hervorming van de arbeidsmarkt. Het is moeilijk om nieuwe hervormingen door te voeren die zowel door werkgevers als werknemers als acceptabel worden ervaren.