Zzp’ers verdienen minder dan medewerkers in loondienst in 2016

Het inkomen van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is gemiddeld lager dan het salaris van een werknemer die in loondienst werkt. Deze conclusie tekt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zaterdag 5 maart heeft het CBS bekend gemaakt dat het inkomen van zzper’ers gemiddeld 10 procent lager ligt dan het salaris van werknemers in dezelfde functie.

De oderzoekers hebben rekening gehouden met het inkomen uit arbeid en eventuele uitkeringen die worden ontvangen. Daarnaast heeft het CBS in haar berekening ook de premies en volksverzekeringen meegenomen die zelfstandigen niet betalen. Met name zelfstandige kunstenaars houden minder geld over voor hun werkzaamheden dan werknemers die hetzelfde werk uitvoeren. Zelfstandige kunstenaars houden gemiddeld de helft minder over dan werknemers. In sommige beroepsgroepen verdienen zzp’ers juist meer. Hierbij kan men denken aan beroepen zoals artsen, bedrijfskundigen en hoveniers. Zzp’ers die in deze functies werken verdienen juist meer dan regulier personeel.

Gemiddeld inkomen zzp’er en werknemer

In 2014 was het hoofdinkomen van een gemiddelde zzp’er in Nederland ongeveer 32.000 euro. Een Nederlandse werknemer die in dienst was bij een bedrijf had een gemiddeld hoofdinkomen van 36.000 euro. Het CBS heeft ook gekeken naar de gemiddelde arbeidsduur per week. Hierin is een groot verschil tussen zzp’ers en werknemers. Zelfstandigen zonder personeel die voltijd werken verdienen jaarlijks gemiddeld 37.000 euro. Een werknemer die voltijd werkt verdient gemiddeld ongeveer 50.000.

Reactie van Technisch Werken

Het werken als een zelfstandige zonder personeel biedt veel vrijheid.  Je kunt flexibel aan de slag voor verschillende opdrachtgevers. Dat lijkt mooi maar er is ook een keerzijde. Je inkomenszekerheid is als zzp’er vask minder groot dan dat van een werknemer met een vast contract. Daarnaast moet een zzp’er ook verschillende verzekeringen afsluiten, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Met deze verzekering is een zzp’er financieel beschermd voor het geval hij of zij ziek wordt. Daarvoor moet de zzp’er premie betalen en dat gaat van zijn of haar opbrengsten af.

Het is daarom niet altijd rendabel om zzp’er te worden. Er zijn ook opdrachtgevers die niet betalen waardoor de zzp’er juridische stappen moet ondernemen om de facturen betaald te krijgen. Dat kan veel stress en risico opleveren. Daarom is het verstandig om van te voren goed na te denken voordat men besluit om zzp’er te worden. Als men van wisselende opdrachten houdt bij verschillende werkgevers dan kan men er ook voor kiezen om uitzendkracht te worden via een uitzendbureau.  De meeste uitzendbureau’s in Nederland zijn betrouwbare werkgevers voor uitzendkrachten.