Nederlandse arbeidsongevallen lager dan Europees gemiddelde in 2015

Op maandag 19 december 2016 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers bekend gemaakt over het aantal ongevallen van werknemers in Nederland. Hieruit kwam naar voren dat in 2015 gemiddeld  1,4 procent van de Nederlandse werknemers ten minste één dag vrij had genomen om te herstellen van een ongeval dat had plaatsgevonden op het werk. Bij zwaardere ongevallen waarbij werknemers langer dan vier dagen verzuim hebben scoort Nederland beter dan het gemiddelde in de Europese Unie. Dit soort ongevallen komen in verhouding tot andere Europese landen minder vaak voor.

Ongevallen
In 2014 kwamen in Nederland ongeveer 1.400 ongevallen per 100.000 werknemers voor. Dat behoorlijk lager dan het Europese gemiddelde dat staat op  1.600 ongevallen per 100.000 werknemers. De aard of gevolgen van de ongelukken zijn divers. Zo heeft men het bij kleine ongevallen over verstuikingen, ontwrichtingen, verrekkingen en kleine oppervlakkige verwondingen die relatief goed te genezen zijn.

De Bouw
In de bouwsector kwamen in 2015 de meeste ongevallen voor in verhouding tot andere sectoren. In deze sector kwam het percentage ziekteverzuim naar aanleiding van een ongeval op 2,8 procent te liggen. Hierbij gaat men uit van een ziekteverzuim van minimaal één dag ten gevolge van een ongeval dat op de werklocatie is ontstaan. Naast de bouw is ook de industrie een sector met verhoudingsgewijs een hoog ongevallen percentage. In deze sector kwam het percentage op twee procent uit. Verder zijn de horecasector en de vervoer en opslag risicovolle sectoren als het gaat om verzuim ten gevolge van een ongeval.